Strona 21 z 23

: 8 paź 2012, o 16:10
autor: sobieray-3
K-man pisze:Sobieray z tym Kazimierzem Odnowicielem i Kaliszem to mało realne. Nie ma żadnych dowodów, aby utożsamiac Kalisz z ośrodkiem, z którego Kazimierze Odnowiciel wyruszył odbudowywac Polskę. Sam zadałem takie pytanie na tym forum http://www.historycy.org/ Gdzie wyśmiano tę tezę
Wiem, że problem leży gdzie indziej. Skoro naukowcy, historycy wszelkiej maści nie mog.a sobie z tym poradzić, to my - prawieże laicy drogi im nie wskażemy. Dlaczego nauka polska milczy nt.Bolesława (II?) Krwawego czy Strasznego. Rycjeza ,,nawiała'' do Niemiec z regaliami, a Kazimierz był zakładnikiem dynastyy węgierskiej , zdaje się w Alba Regia? Nie znajdziemy Bolka w żadnym z pocztów królewskich i książęcych. My - historię chłoniemy i ,,liżemy''. Chłoniemy nawet z powieści. Szukamy po,,ciemku'', jak ziarenek różańca, by to wszystko jakoś zespolić.

Historycy potrafili Cię wysmiać, ale nie są zdolni wskazać prawdy . Skoro nie Poznań, nie Gniezno i nawet wyludniony Giecz nie były miejscami startu Kazimierza O. do odbudowy, to pozostaje tylko Konin i Łęczyca? Czy Brzetysław ostatecznie spalił Kalisz, czy tylko go złupił?

: 8 paź 2012, o 18:25
autor: K-man
Konin ? Szczerze wątpie. Słyszałem, że to mogły być jakieś grody na zachodzie. Oczywiście gdyby to Kalisz był miastem z którego Kazimierz Odnowiciel zaczął odbudowywac kraj byłoby pięknie.

: 8 paź 2012, o 18:48
autor: ww

: 8 paź 2012, o 19:46
autor: faust
W Poznaniu powiedzą, że to wszystko przez przypadek, przecież Kalisz ma prawa miejskie z XIII w., wcześniej nic nie było na tych ziemiach, a Kalisia to pierwotna nazwa Poznania;)

: 8 paź 2012, o 20:22
autor: Zacharski
Dobre :)

: 8 paź 2012, o 22:37
autor: wollny
faust pisze:W Poznaniu powiedzą, że to wszystko przez przypadek, przecież Kalisz ma prawa miejskie z XIII w., wcześniej nic nie było na tych ziemiach, a Kalisia to pierwotna nazwa Poznania;)
Nie, po prostu Ptolemeusz się pomylił. Chodziło oczywiście o Posnanię a nie Calisię.

: 8 paź 2012, o 23:57
autor: ww
Niemcy to są jednak praktyczni, wgooglali wszystkie zidentyfikowane miejscowości. Kalisz (Calisia) nr 90.
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&m ... ecad317036

Inne: Leszno! (Leukaristus) nr 88, czyli nie żaden Trenczyn. Dalej Konin (Setidava) nr 91, Budorigum to Głogów (a nie Wrocław) nr 87, itd.

Ja SIĘ CIESZĘ, a wy?

Straszny obciach dla prof. Kolendy, że (w gruncie rzeczy bardzo nierozumnie) pomylił Leukaristus z Laurgaricio.

: 9 paź 2012, o 09:24
autor: mirza
ww pisze: 1. Lokalizacji Kalisii (prof. Samsonowicz o książce mógł cyt. "wiedzieć", ale jej nie czytać).
Prof. Samsonowicz wyraził się mniej więcej tak: "Przeglądałem ją, ale na temat Kalisii nic tam nie było".

: 9 paź 2012, o 09:29
autor: mirza
ww pisze:Niemcy to są jednak praktyczni, wgooglali wszystkie zidentyfikowane miejscowości. Kalisz (Calisia) nr 90.
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&m ... ecad317036

Inne: Leszno! (Leukaristus) nr 88, czyli nie żaden Trenczyn. Dalej Konin (Setidava) nr 91, Budorigum to Głogów (a nie Wrocław) nr 87, itd.

Ja SIĘ CIESZĘ, a wy?

Straszny obciach dla prof. Kolendy, że (w gruncie rzeczy bardzo nierozumnie) pomylił Leukaristus z Laurgaricio.
To jest kolejny ślad, że berlińczycy jednak zajmowali się wschodnią częścia Germanii i Kalisią, skoro umieścili ją w miejscu Kalisza z dopiskiem "prawdopodobna pozycja po przekształceniu współrzędnych starożytnych". Czy jakoś tak, bo nie znam niemieckiego. :)
Ciekawe, kiedy książka na ten temat wyjdzie w jakimś ludzkim języku.

: 10 paź 2012, o 10:21
autor: sobieray-3
Musimy walczyć o swoje, nawet na forach, bo nasz głos idzie w świat~!. Już nawet sam Marszałek zaczął ,,się robić'' bardziej kaliski. Wyasygnował nawet 15 tysiaków na puszczenie po wąskim torze ,,panzerzuga'' **Poznańczyk**, który działał tylko i wyłącznie na normalnym torze :). Lecz czego się nie robi dla ,,historii'' i PO-kolegów?
Mimo wszystko warto by w niedzielę wybrać się do Opatówka.

: 11 paź 2012, o 08:46
autor: mirza
W tym roku wyszła książka: Andreas Kleineberg, Christian Marx, Dieter Lelgemann: Europa in der Geographie des Ptolemaios. Die Entschlüsselung des "Atlas der Oikumene": Zwischen Orkney, Gibraltar und den Dinariden. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-534-24835-3.

Niewykluczone, że niebawem dotrze do Kalisza

: 11 paź 2012, o 10:11
autor: sobieray-3
mirza pisze:W tym roku wyszła książka: Andreas Kleineberg, Christian Marx, Dieter Lelgemann: Europa in der Geographie des Ptolemaios. Die Entschlüsselung des "Atlas der Oikumene": Zwischen Orkney, Gibraltar und den Dinariden. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-534-24835-3.

Niewykluczone, że niebawem dotrze do Kalisza
Wolałbym natrafić na tłumaczenie tej pozycji :).

Tak z ciekawości zajrzałem na Wiki :

http://translate.google.pl/translate?hl ... CCUQ7gEwAA

Jest tu , oprócz info o współautorze i trochę bibliografii.
Gdyby link się złamał , wstawię adres na tiny.

http://tiny.pl/hn953

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 29 paź 2012, o 12:57
autor: newuser

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 16 kwie 2013, o 19:04
autor: sobieray-3
Archeologia numizmatyczne ...
MARCIN RUDNICKI, S!AWOMIR MI!EK,
LESZEK ZI"BKA, ADAM K#DZIERSKI
MENNICA CELTYCKA POD KALISZEM
W ostatnich latach liczba znalezisk archeologicznych zwi$zanych z Celtami na
terenach le%$cych na pó&noc od Karpat i Sudetów wyra'nie si( zwi(kszy&a. Rola Celtów
w kszta&towaniu rzeczywisto ci kulturowej na ziemiach Polski w okresie late)skim
i na pocz$tku okresu rzymskiego okazuje si( znacznie wi(ksza, ni% si( to wydawa&o
dotychczas. Droga do poznania i w&a ciwej oceny tej roli nadal wydaje si( daleka.
Niew$tpliwie jednak w badaniach nad tym zagadnieniem coraz wi(ksze znaczenie maj$
'ród&a numizmatyczne, a w ród nich niedawne odkrycia z okolic Kalisza zas&uguj$
na miano jednego z najbardziej zaskakuj$cych wydarze) archeologicznych z obszaru
Polski w ostatnim czasie. Stanowi$ one now$ jako * w studiach nad organizacj$ handlu
i obiegiem pieni$dza kruszcowego, a tak%e sytuacj$ kulturow$, polityczn$ oraz kontaktami dalekosi(%nymi ludów zamieszkuj$cych tereny pomi(dzy Wis&$ a Odr$ oko&o
prze&omu er.
Historia opisywanych tu odkry* rozpocz(&a si( w 2007 r., gdy na terenie wielokulturowego stanowiska (stanowisko 1, AZP 63-37/10) — a w&a ciwie zespo&u stanowisk
— w miejscowo ci Janków Drugi (gm. Blizanów, pow. kaliski) przypadkowo znalezione zosta&y monety celtyckie. Stanowisko 1 w Jankowie Drugim, znane w literaturze
archeologicznej tak%e pod nazw$ Pi&at i Oszczywilk, znajduje si( oko&o 15 km na
pó&nocny zachód od Kalisza, na prawym brzegu rzeki Prosny ( ... )
http://www.archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload990.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 16 kwie 2013, o 19:12
autor: sobieray-3
Wydaje mi się, że to Szczypiorno, lecz bliżej Noskowa. Panowie w mundurach, to pewnie funkcjonaerisze-tomożnicy.

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 23 kwie 2013, o 18:57
autor: K-man
Panowie może coś wiecie na ten temat. Trafiłem na to przypadkiem i jestem w małym szoku.
"Bolesław Pobożny, przeniósłszy stolicę ze starego grodziska na tzw. "wyspę"
Prosny, gdzie obecnie leży Kalisz, pobudował zamek obronny, a obok zamku
kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, który - jak głosi podanie - przebywał
często w tych stronach. (...) Kościół św. Wojciecha gruntownie przebudowano w
XVIII wieku, w końcu zaś ubiegłego stulecia usunięto i przeniesiono do
kaliskiej kolegiaty wszystkie zabytkowe fragmenty jego wnętrza (...)."
źródło: "Kalisz", SIW "Kraj", Warszawa 1950
http://forum.gazeta.pl/forum/w,805,4192 ... slawa.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 23 kwie 2013, o 21:49
autor: sobieray-3
Papier wszystko przyjmie, ale nie we wszystko należy wierzyć. Zadaniem historyka, nawet amatora jest weryfikowanie informacji. Pewne jest, że poliptyk mistrza z Gościszowa został przeniesiony od św.Adalberta do św.Józefa :).

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 24 kwie 2013, o 07:40
autor: K-man
Oczywiście, że papier wszystko przyjmie, ale tak sobie myślę po co zmyślać w sprawie kościoła. Co innego polityki prowadzonej przez jakiegoś księcia, czy króla.

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 24 kwie 2013, o 11:29
autor: sobieray-3
Ależ w tym tekscie z 1950 roku/okres przejścia z mikołajczykowszczyzny do stalinizmu? / napisane są prawie same głupoty!
Kościoła św.Wojciecha nigdy nie poszukiwano, odnowiony stoi chyba na tym samym miejscu. A Kościół był ważną, czy nawet nie najważniejszą po władcy instyucją w okresie wczwesnochrześcijańskim naszychy ziem, naszego państwa.
Archeolodzy poszukiwałi od dawna wczesnośredniowiecznej kolegiaty Narodz.Najśw.Marii Panny. Szukają chyba na Starym Mieście?Pytanie tylko, czy to jest właściwe miejsce do tych poszukiwań? Ponoć w XII wieku Prosna znacznie zmieniła przebieg swojego koryta i może trzeba by szukać na przedłużeniu ulicy Stare Miasto, czyli na Rajskowie???

Re: Zagadki historyczne Kalisza ...

: 20 lip 2013, o 23:39
autor: Obbrus
Kiedyś w temacie "Kalisz dawniej" Zacharski podał link do mapy z około 1835 roku pokazującej nie tylko ówczesny Kalisz, lecz także jego okolice: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?i ... ntent=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo ciekawie wypada porównanie istniejących wtedy dróg ze stanem obecnym. Wcale tak wiele się nie zmieniło, drogi wylotowe z Kalisza w dużej mierze biegną w tym samym miejscu, co w 1835 roku. Istniały wtedy także główne drogi wsi włączanych stopniowo później do miasta (obecna Romańska, Rajskowska, Galla Anonima i inne) wraz z otaczającą je zabudową - choć trudno o zachowane budynki wiejskie z tamtych czasów, to zabudowania były skupione w tym miejscu, w którym są obecnie nieco późniejsze obiekty, z końca XIX i początku XX wieku (o ile nie zostały zastąpione nowszymi). Ten fakt może wydawać się intrygujący, ale znacznie bardziej niezwykłe jest to, że sytuacja ma się podobnie z każdą intensywnie zabudowaną w 1835 roku wsią z wyjątkiem jednej (o ile nic nie przeoczyłem) - Noskowa.
Wrzucam porównanie tego samego fragmentu na starej mapie i na Google Maps:

Obrazek

Obrazek

W tym przypadku droga, wzdłuż której ulokowana była większość zabudowań, nie istnieje. One same także. Po zachodniej stronie ulicy Zachodniej jest aktualnie parę budynków, ale są one stosunkowo nowe - na radzieckiej mapie topograficznej z lat 70 jest w tym miejscu pusto, nie licząc zakładu przemysłowego i jednego budynku przy torach. Po wschodniej stronie Zachodniej także były zabudowania, jeśli dobrze myślę folwarczne. Folwarku już nie ma, zachowała się tam za to brama wjazdowa. Co jednak stało się z niemal całą dość sporych rozmiarów wsią?