Jubileusz 750-lecia lokacji Miasta Kalisza w 2007 roku

Główne forum, poświęcone wątkom dotyczących Kalisza.
d3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 460
Rejestracja: 17 sty 2006, o 17:44
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Jubileusz 750-lecia lokacji Miasta Kalisza w 2007 roku

Post autor: d3 » 1 gru 2006, o 17:22

W przyszłym roku obchodzić będziemy Jubileusz 750 – lecia lokacji miasta. Pierwotny akt nadania praw miejskich nie dotrwał wprawdzie do naszych czasów, jednakże według żródeł historycznych w 1257 roku książę Bolesław Pobożny, wydał Kaliszowi przywilej lokacyjny.

Kalisz stał się jednym ze 132 miast założonych na ziemiach polskich na prawie średzkim i jednocześnie pierwszym ośrodkiem miejskim w Wielkopolsce ulokowanym na tym prawie. Potwierdzało to rangę i znaczenie ówczesnego miasta, jak również stwarzało nowe możliwości Jego rozwoju.

Chcąc godnie uczcić tę doniosłą rocznicę, Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę w sprawie obchodów Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Kalisza w 2007 roku.

Ponadto, przypomnienia wymaga fakt, że Kalisz identyfikowany z Ptolemeuszową „Kalisią” świętować będzie 1850 lat swej metryki.

Pragnę także poinformować, że Prezydent Miasta Kalisza zwrócił się z wnioskiem do Poczty Polskiej o wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego i emisji pocztowych, w tym także datownika pocztowego ze zmienną datą oraz specjalnego stempla pocztowego z datą 11 czerwca 2007 - Święta Miasta Kalisza, które upamiętniałyby szacowny Jubileusz.

W nadchodzącą rocznicę znakomicie wpisuje także wprowadzenie do obiegu przez Narodowy Bank Polski, w serii „Historyczne miasta w Polsce”, monety poświęconej Kaliszowi.

Niewątpliwie znaczącym akcentem będzie też specjalne logo używane do sygnowania druków Miasta oraz wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Wśród przedłożonych już propozycji programowych znalazły się między innymi;

- obchody Jubileuszu 750-lecia kościoła św. Stanisława (OO. Franciszkanów ) i włączenia kaliskich franciszkanów do prowincji polsko-czeskiej tego zakonu, na które złożą się sesja popularnonaukowa, zaplanowana na 23-24 marca – w kaliskim ratuszu oraz wystawa w "Pokój i dobro" w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej / czerwiec - wrzesień 2007r./;

- obchody Jubileuszu 400-lecia konsekracji kościoła pobernardyńskiego (ob. Księży Jezuitów ) pw. Nawiedzenia NMP- z sesją popularnonaukową w dniu 10 marca 2007r. w Klasztorze Księży Jezuitów;

- Muzyczne Lato – impreza plenerowa na pl. św. Stanisława;

- "Carmen Sacrum" / 6-10.07.2007r./

Wobec powyższego, pragnę zwrócić się z serdecznym zaproszeniem do wszystkich Kaliszan, a szczególnie do stowarzyszeń społecznych, środowisk kulturalnych i akademickich, artystów i twórców różnych dziedzin, związków wyznaniowych, mediów, młodzieży szkolnej oraz do ludzi biznesu o współtworzenie programu rocznicowych uroczystości i kalendarza wydarzeń, godnego tak szacownych Jubileuszy miasta. Mieszkańcy prastarego Kalisza to społeczność twórcza i aktywna, wierzę zatem, że zechcecie Państwo wnieść swój wkład w planowane obchody.

Jestem przekonana, że zarówno przypomnienie i zaakcentowanie historycznego wydarzenia, jakim była lokacja miasta, jak też upowszechnianie wiedzy o historii Kalisza, przyczynią się do umocnienienia poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców oraz utrwalenia dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Liczę, że będzie to również istotny element promocji miasta w kraju i poza jego granicami oraz popularyzacji dziejów Kalisza – miasta, które zapisało się na kartach historii jako ośrodek wielokulturowy, otwarty i gościnny dla przybyszów z różnych stron.

Propozycje należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM ul. Łazienna 6 ( wksit@um.kalisz.pl ) w terminie do 16 grudnia 2006 r.
Marzena Ścisła

Naczelnik

Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystki

Urzędu Miejskiego w Kaliszu

ODPOWIEDZ