Budowa Spalarni Odpadów

Już niedługo zobaczymy w Kaliszu...
Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4310
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 24 lut 2009, o 19:19

Nowoczesne spalarnie śmieci nie nie zanieczyszczają środowiska tak jak zwykle wysypisko śmieci czy stare spalarnie , na zachodzie europy to spalarnie istnieją na uboczu miast i ludzie nie narzekają i przy tym są sortownie śmieci . Więcej związków toksycznych przez komin wylatywało w starym polifarbie Kalisz .

:wink: :wink: :wink:
Andrzej

Awatar użytkownika
fernir
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 25 sty 2009, o 14:49
Lokalizacja: Piwna..

Post autor: fernir » 2 mar 2009, o 19:43

Skoro już tak się wciągnęliście, to nie śmieci - tylko <b>odpadów</b> i nie wysypisko a <b>składowisko</b>
Pozdro! ;-)

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 5 mar 2009, o 21:22

Śmieci mają przyszłość
wnp.pl (Dariusz Ciepiela) - 05-03-2009 10:48
W Polsce planuje się budowę kilkunastu spalarni odpadów komunalnych, które będą produkowały energię cieplną i elektryczną. Na razie działa tylko jeden taki obiekt.
Odpowiednią politykę związaną z zagospodarowaniem odpadów narzuca Unia Europejska. Stąd w Ustawie o odpadach zostały określone cele, jakie ma osiągnąć administracja samorządowa w ograniczaniu masy odpadów ulegajacych biodegradacji kierowanych na składowiska (w 2010 r. więcej niż 75 proc., kolejne progi to 2013 r. – 50 proc. i 2020 r. 35 proc., punktem odniesienia jest masa odpadów wytwarzanych w 1995 r.).

Jednocześnie założono zmniejszenie (do 2014 r.) masy składowanych odpadów komunalnych do 85 proc. odpadów wytworzonych oraz zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, maksymalnie do 200.

Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ilość wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych w Polsce wzrasta w tempie około 1 proc. rocznie i wynosi obecnie około 320 kg na osobę. W 2000 roku wytworzono 12,23 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi dziesiątą część ilości wytworzonych odpadów przemysłowych w Polsce (125,5 mln ton w 2000 roku).

Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca w Polsce (rocznie) kształtuje się obecnie na poziomie niższym niż średnia w krajach wysoko rozwiniętych (Niemcy – 543, Francja – 644, Stany Zjednoczone – 720 kg). Z ponad 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce składowanych bez odzysku surowców wtórnych jest 98 proc., a tylko 1,5 proc. odpadów jest kompostowane i to przeważnie nieefektywnie. W Niemczech 35 proc. powstających odpadów komunalnych trafia na wysypiska, reszta poddawana jest odzyskowi.
Stąd pomysł budowy spalarni śmieci, które zagospodarują dużą część odpadów powstałych zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Budowa spalarni, zwanych „instalacjami termicznego przekształcania odpadów”, będzie możliwa m.in. dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak podkreśla Henryk Skowron z Inżynierskiego Biura Konsultingowego, pracujący dla Rafako, biologicznie degradowalne frakcje odpadów komunalnych, jak np. papier, drewno, niektóre tkaniny, substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zaliczane są do biomasy. Energia pozyskana ze spalenia tego typu substancji, stanowiących sporą część odpadów komunalnych (ilościowo i energetycznie), może być traktowana jako zielona energia.

Jedyna w Polsce instalacja termicznego przekształcania odpadów działa w Warszawie, gdzie produkowana jest energia cieplna i elektryczna.
– W roku 2008 w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przekształcono termicznie 39 729 ton odpadów. Ilość spalanych odpadów uzależniona jest od ich roboczej wartości opałowej – mówi Tomasz Wadas, główny technolog, zastępca dyrektora ZUSOK. – Im wyższą wartość opałową posiadają spalane odpady, tym mniejszą ilość można ich spalić – wytwarzając nominalną ilość energii, dla której zaprojektowany jest kocioł. W obecnej instalacji można przekształcić termicznie większą ilość odpadów, jeżeli posiadałyby one nieco niższą kaloryczność. Drugim sposobem jest rozbudowa zakładu o dodatkowe linie do przekształcania termicznego odpadów.
W 2008 roku w stołecznym zakładzie wyprodukowano i sprzedano ok. 243 000 GJ energii cieplnej. Zysk z tego tytułu wyniósł ok. 3,5 mln zł.
– ZUSOK jest najtańszym żródłem energii cieplnej w Warszawie, ponieważ ustalana cena jest o kilkanaście procent niższa od żródeł ciepła Vattenfall Heat Poland – zapewnia Wadas.

W roku 2008 wytworzono ponadto 10 545 MW energii elektrycznej, z czego sprzedano 2 430 MW, pozostała część została zużyta na potrzeby własne. Przychody ZUSOK z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w roku 2008 wyniosły ok. 0,29 mln zł.

Budowa bloku ciepłowniczego w ZUSOK rozpoczęła się w pażdzierniku 2006 r. Prace inwestycyjne zakończyły się w lipcu 2007 r. Budowa bloku kosztowała ok. 5 mln zł. Doprowadzenie instalacji ciepłowniczej do ZUSOK było inwestycją finansowaną przez SPEC. Zakład przyjmuje odpady komunalne tylko z Warszawy.

W zakładzie zainstalowany jest turbogenerator o mocy 2,4 MW. Włączenie w układ bloku ciepłowniczego zmieniło nieco warunki pracy turbiny. Z uwagi na zwiększenie ciśnienia pary za turbiną, zmniejszyło sprawność maszyny, a co za tym idzie produkcję energii elektrycznej.

Decyzję o budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ogłosił w lutym br. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 550 mln zł.

– Krakowska ekospalarnia podobnie jak inne inwestycje termicznej utylizacji odpadów w największych polskich miastach znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co oznacza, że wniosek Krakowa będzie rozpatrywany w trybie pozakonkursowym – informuje Małgorzata Marcińska, wiceprezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, który prowadzi inwestycję. Potwierdzeniem chęci skorzystania przez miasto z dofinansowania było podpisanie 30 września ub. roku przez Prezydenta Miasta Krakowa i prezesa NFOŚiGW tzw. preumowy. W jej ramach miasto zobowiązało się do przestrzegania harmonogramu działań, w tym złożenia w odpowiednim czasie wniosku o dofinansowanie (IV kwartał 2009 r.).

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 85 proc. wydatków kwalifikowanych. O wysokości dotacji decyduje Komisja Europejska. Na tym etapie trudno rozstrzygnąć o jej wielkości. Będzie ona znana po obliczeniu tzw. luki finansowej. Bez wsparcia unijnego realizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów byłaby o wiele droższa.
Krakowski ZTPO będzie producentem energii cieplnej i elektrycznej. Całkowita moc elektryczna będzie wynosić ok. 8 MW, cieplna ok. 40 MW.
Także w lutym br. Górnośląski Związek Metropolitalny, tworzony przez samorządy lokalne z terenu Górnego Śląska i Zagłębia, ogłosił przetarg na opracowanie systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów.

– Nie jest jeszcze przesądzone, ile spalarni powstanie na terenie GZM, tym bardziej nie jest przesądzona ich lokalizacja. Sądzimy, że powstaną prawdopodobnie dwa tego typu obiekty, których łączny koszt może wynieść ok. 1,2 mln zł – wyjaśnia Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i członek zarządu GZM.

Niewykluczone, że spalarnie te będą budowane z partnerami branżowymi. Przedstawiciele GZM rozmawiali już z kilkoma koncernami energetycznymi zainteresowanymi udziałem w budowie spalarni.

Jak ocenia Frankiewicz, przygotowania do rozpoczęcia budowy mogą potrwać nawet półtora roku. Niezbędne będą konsultacje społeczne. Wiadomo, że spalarnie na pewno spotkają się z protestami, tak było też w przypadku Warszawy i Krakowa.

– Z doświadczeń gliwickich wiem, że praktycznie nie ma inwestycji, choćby najbardziej pożytecznej, która by nie miała swoich przeciwników. Na etapie dyskusji musimy wysłuchać wszystkich, w tym i przeciwników. Jednak pomimo oporu spalarnie trzeba będzie wybudować – dodaje Frankiewicz.

Jak ocenia Henryk Skowron, odbiór społeczny tego typu instalacji jest bardzo istotnym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę przy opracowaniu projektu. Jego zdaniem, kontrowersje wynikają w dużej mierze z niewiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w takich obiektach.

– Jest oczywiście niedobrze, kiedy takie projekty przygotowywane są bez udziału społeczeństwa. Ale jest jeszcze gorzej, kiedy włodarze miast, ulegając niekiedy demagogicznym hasłom o „zagrożeniu” lub też pozostając pod presją populistycznych polityków, ustępują i chowają projekt do szuflady lub wybierają lokalizację daleką od ekologicznie bezpiecznej oraz technicznie i ekonomicznie racjonalnej – mówi Skowron.
W jego ocenie, spalarnia odpadów komunalnych z nowoczesnymi urządzeniami jest dużo bardziej bezpieczna dla człowieka i środowiska niż składowisko odpadów, gdzie zachodzą procesy chemiczne, trudne do zidentyfikowania przez wiele lat po jego zamknięciu. Specjalista przyznaje, że w przeszłości, gdy powstawały pierwsze spalarnie odpadów, wszystko kończyło się w zasadzie na wrzuceniu ich do pieca i wypuszczeniu przez komin nie oczyszczonych lub oczyszczonych tylko w niewielkim stopniu spalin. Obecnie jednak opracowano takie rozwiązania, dzięki którym spalarnie śmieci są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. Wszystko za sprawą szeregu instalacji oczyszczania spalin.

– Komin spalarni, który często utożsamiany bywa z zatruwaniem środowiska, jest najczystszym kominem ze wszystkich obiektów energetycznych funkcjonujących w świecie. Wynika to z wyostrzonych norm emisji, a także ze względu na społeczny odbiór tego typu jednostek – twierdzi Skowron.

Dariusz Ciepiela

Władze Sztokholmu przy zagospodarowywaniu odpadów komunalnych i przemysłowych współpracują z koncernem Fortum. Należąca do Fortum elektrociepłownia Högdalen, w całości korzystająca z odpadów komunalnych i przemysłowych jako paliwa, zaspokaja ok. 14 proc. zapotrzebowania na energię cieplną stolicy. Elektrociepłownia od ponad 30 lat produkuje energię z odpadów. Każdego roku zakład utylizuje około 700 tys. ton śmieci (500 tys. ton komunalnych oraz 200 tys. ton wyselekcjonowanych odpadów przemysłowych), które zostają wykorzystane do produkcji 450 GWh energii elektrycznej i 1700 GWh ciepła.

Zbieraniem odpadów z terenu miasta zajmują się przedsiębiorstwa, które mają popisane umowy na oczyszczanie miasta, jest to pięć firm zapewniających ręczne oczyszczanie miasta, dwie firmy obsługujące kontenery na odpady oraz firma zbierająca odpady za pomocą samochodów wyposażonych w podciśnieniowe i mechaniczne systemy zbierania śmieci.

Odpady komunalne nie są jednorodne – ich segregacja jest konieczna dla dalszego sprawnego działania systemu. Rozpoczyna się ona już w punktach, gdzie ustawione są osobne kontenery na papier, szkło, plastik oraz pozostałe odpady. Po tej wstępnej selekcji podlegają obróbce. Nawet odpady kuchenne są osobno odbierane z restauracji i stołówek, a następnie poddane obróbce.

Odpady są surowcem do produkcji biopaliwa m.in. dla samochodów przedsiębiorstw komunalnych oraz nawozów dla rolnictwa.

Z ponad 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce składowanych bez odzysku surowców wtórnych jest 98 proc., a tylko 1,5 proc. odpadów jest kompostowane i to przeważnie nieefektywnie.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 5 mar 2009, o 22:08

W tego co słyszałe Konin chce wbudować spalarnie.Jęsli tam powstanie, to w Kaliszu możemy się pozegnać ze spalarnią.Mam nadzieję, że nasi samorządowcy zdążą.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

jp
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1827
Rejestracja: 25 lip 2008, o 23:51
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: jp » 5 mar 2009, o 22:46

W tygodniku "7 dni Kalisza" jest wywiad z Markiem Bartczakiem -prezesem Elektrociepłowni Piwonice na temat budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów.

Fragmenty wypowiedzi:
Redakcja: "Czy nie utopimy Kalisza w kolejne kredyty w obcej walucie?"
Marek Bartczak: Prezydent Janusz Pęcherz wypowiedział takie zdanie: Albo zrobimy to z Energą, albo w ogóle. Jak się domyslamy, taka deklaracja nie powstała bez powodu. Prezydent zapewne widzi EnergęS.A.- i słusznie- jako partnera, ale takze jako gwaranta finansowego inwestycji. Ryzyko jest zawsze, ale myslę, ze w tym przypadku jest naprawdę niewielkie, a chetnych nie brakuje. Mamy tutaj przyklad Konina, który od pewnego czasu czyni energiczne zabiegi, zeby wejsc w miejsce Kalisza z identycną inicjatywą..."

Michal
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 196
Rejestracja: 1 lis 2007, o 13:12
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Michal » 14 mar 2009, o 16:07

Co do spalarni odpadów jestem jej zwolennikiem i nie mam nic przeciwko temu by taka powstała w Kaliszu. Znakiem zapytania jest po co władowano w takim wypadku pieniądze w ORLI STAW który na dzień dzisiejszy ma już jasne, że nie jest w stanie spełnić projektowych założeń odnośnie przyjmowania odpadów komunalnych i innych przez cały czas eksploatacji składowiska.
Spalarnia: koszt budowy takiej instalacji przemysłowej to 100 mln euro!!!! Sprawdzone, rozmawiałem z osobą wysokiej rangi specjalistą odnośnie odpadów. Przy założeniu wielkości miasta itp rzucił taką kwotę!
Odnośnie zanieczyszczn emitowanych ze spalarni to co niektórzy piszą to aż głowa pęka! Obecne przepisy są na tyle surowe, że więcej zanieczyszczeń powstaje na Majkowie, Zagoryznku itp gdzie nie ma kontroli WIOS. Bo nikt nie wie co kto spala!!!!!!
Michal

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 15 mar 2009, o 22:26

Dziś na Discovery widziałem program o spalarniach smieci.A więc była spalarnia smieci, że tak powiem klasyczna z Singapuru.Pewnie u nas powstanie cos podobnego, ale była też spalarnia nowej generacji.Sadzę, że warto by było, gdyby główny inwestor rzopatrzył budowę spalarnii nowego typu.Tu na forum dowiecie się więcej http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740567.html
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
MirekDB
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 958
Rejestracja: 10 lis 2007, o 20:10
Lokalizacja: Kaliniec

Post autor: MirekDB » 15 mar 2009, o 23:11

Też oglądałem ten program

Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4130
Rejestracja: 24 lis 2008, o 03:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 16 mar 2009, o 01:26

Tylko niech się nie dadzą komuś wyprzedzić.
Ktos może wie - jakie znaczenie dla lokalizacji spalarni ma jej dostepność komunikacyjna ? Bo chyba taka duza spalarnia obsługiwałaby cały region , a nie tylko kalisz i powiat.
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

Michal
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 196
Rejestracja: 1 lis 2007, o 13:12
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Michal » 17 mar 2009, o 17:41

Ogólnie rzecz biorąc spalarnia powinna mieć taką lokalizację, która umożliwiłaby dojazd z jak największej powierzchni.
Wasze wypowiedzi odnośnie spalarni odpadów bo tak jest właściwa nazwa żadnych śmieci, (Singapur) daj dużo do myślenia.
Panowie mamy wiele ustaw chroniących atmosferę, ustawy na temat instalacji przemysłowych takich jaki jest spalarnia odpadów, mamy ustawę na temat zanieczyszczeń i ich stężeń jakie mogą przedostawać się do atmosfery. Nie mówiąc już nic o dyrektywach unijnych, które nakładają niesamowite rygory na tego typu inwestycje. Nie ma możliwości by zbudować coś co jest w Singapurze Europa to Europa.
Proszę trochę poczytać a to powinno rozjaśnić całą sytuację a nie tylko biadolić w taki sposób.
Michal

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 17 mar 2009, o 19:07

Ale chyba masz problemy, że zrozumieniem.Podałem przykład Singapuru, jako zachęte.Zresztą Polska i wiele krajów europejskicj w stosunku do Singapuru jest daleko w tyle, jeśli idzie o nowoczesne technologie.
Wyskakujesz mi tu z przepisami.I co z tego wynika, przepisy swoje, a życie swoje.Dobry przykład kaliskiej oczyszczalni ścieków.Tajemnicą poniszynela jest, że naszej oczyszczalni zdarza się wypuszczać ścieki do rzeki.I co na to różne ustawy, ano nic.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Michal
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 196
Rejestracja: 1 lis 2007, o 13:12
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Michal » 18 mar 2009, o 00:05

K-man jeżeli masz dowody to proszę to sprzedać do prasy a będzie uzdrowiona dusza Twoja! Nie podaję przepisów na marne bo bez tego nie da się zrobić projektu Towarzyszu! Po ente spalarnia ma w 100% takie rygory ze nam się nie śni! My nie mamy wpływu na ludzi obsługujących spalarnie, ale ma WIOS i inne instytucje! To nam powinno wystarczyć. Czemu Polacy boją się spalarni a w Austrii mogą stać w centrum Miasta i nikomu to nie przeszkadza????? Te wywody są straszne! Każdy z nas powinien popierać spalarnie i tyle. Na składowiska nie ma miejsc, póżniej rekultywacja zajmuje za zgodą Marszałka tylko 15 lat! W innym przypadku 20! Łącznie z eksploatacją to ... każdy już na! I miejsce nie nadaje się do niczego w tym czasie!
Przepisy, życie wiem ale logika i wymogi to wystarczy! Poczytaj jak to się robi z odpadami i wszystko będziesz wiedział!
Bo coś czuję że filmów to już za dużo się ...
Michal

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 18 mar 2009, o 00:42

Słuchaj no chłopaczku Towarzyszu to możesz gadać do swojego starego.
WIOS nie rozsmieszaj mnie.Chyba jesteś jakiś dzieciak.A o spalarniach czytałem i to sporo.I są na ich temat rózne opinie, przeważaja pozytywy, ale nie brakowało też słów krytyki.Póki nie bedzie dokładnych infor.na temat tej spalarni nie ma się ci podniecać.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 18 mar 2009, o 12:51

Inne firmy sobie radzą z tym problemem.

500 tys. ton węgla zaoszczędziły w ub.r. cementownie spalając odpady
wnp.pl (Piotr Stefaniak) - 16-03-2009 15:25
W Polsce zaczęło rosnąć wykorzystanie paliw alternatywnych, powstających ze spalania posortowanych i odpowiednio przygotowanych odpadów poprzemysłowych i komunalnych. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w 2008 roku ok. 20 proc. energii cieplnej potrzebnej w piecach cementowych pochodziło ze spalania zużytych opon, tworzyw sztucznych, tekstyliów, papieru i przepracowanego oleju.
Nie jest to wysoki wskażnik, ponieważ takie paliwa mają nawet 70 proc. udział w energetyce cieplnej cementowni zachodnich (Holandia), ale ważna jest dynamika ich zużycia. Jeszcze w w roku 2005 spalono 330 tys. ton paliw zastępczych, co było równoważne 14 proc. wszystkich paliw zużytych w produkcji cementu. W ub.roku było to już blisko 500 tys. ton.

Stosowanie paliw z odpadów w cementowniach przynosi wiele korzyści, choć głównie otoczeniu. Chroni się powietrze, wodę i gleby, zmniejszeniu ulega masa składowanych lub spalanych odpadów w spalarniach, oszczędza się węgiel. Dla cementowni istotną sprawą jest natomiast możliwość obniżenia w ten sposób emisji CO2, bowiem inne możliwości są ograniczone (w przemyśle cementowym 62 proc. emisji CO2 wiąże się z samym procesem technologicznym produkcji klinkieru). Paliwa alternatywne produkowane z posortowanych odpadów (typu RDF) mają mniejsze wskażniki emisji CO2 niż paliwa konwencjonalne, a ich stosowanie pozwala na redukcję emisji CO2 o ok. 20-30 proc. Ma to więc szczególne znaczenie wobec realizacji unijnego pakietu klimatycznego i – ciągle nie przesądzonej przez Komisję Europejską – sprawy ewentualnego kupowania na aukcjach przez cementownie pozwoleń na emisję CO2.

Skumulowane efekty stosowania paliw alternatywnych są niebagatelne. Według ocen SPC, dzięki temu w Europie rocznie ogranicza się emisję CO2 o około 12 mln ton rocznie.

Najwyższy w historii polskich cementowni wskażnik wykorzystania paliw alternatywnych uzyskała w lutym br. Cementownia Chełm (Grupa CEMEX) - 73,2 proc.

[ Dodano: Sro, 18.03.2009, 10:59 ]
*


Patent na prąd z góry śmieci
Polska Dziennik Zachodni - 17-03-2009 12:02
Andrzej Kacprzak i Marcin Kratofil potrafią wyprodukować prąd nawet ze śmieci. Naukowcy z Częstochowy skonstruowali dwa prototypy ogniw paliwowych napędzanych biokarbonem. To węgiel drzewny, jaki można kupić na stacji benzynowej. Bardziej czysty niż kamienny, czy brunatny.
- Wyprodukowaliśmy z biokarbonu energię. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którym się to udało zrobić - mówi "Polsce Dziennikowi Zachodniemu" Marcin Kratofil.

Ogniwa paliwowe to obok atomu przyszłość energetyki. Prace nad ogniwami napędzanymi wodorem prowadzone są od lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystano je w promach kosmicznych.

- Nasza technologia jest odmienna od amerykańskiej. Szczegółów nie możemy zdradzić, bo procedura w Urzędzie Patentowym nie została zakończona, a konkurencja nie śpi - wyjaśnia Andrzej Kacprzak.

Obecne technologie stosowane w przemyśle energetycznym dają sprawność urządzeń na poziomie ok. 37 proc. W nowym bloku w elektrowni Łagisza to już 40-43 proc.

- A rozwiązania zaproponowane przez naszych absolwentów pozwalają na sprawność niemal 80-proc. To przyszłość energetyki - podkreśla prof. Zbigniew Bis, szef Katedry Inżynierii Energii Politechniki Częstochowskiej.

Do produkcji prądu można będzie wykorzystać biologiczne odpady: siano, korę, resztki roślin. Słowem wszystko co zawiera węgiel.

Ogniwo paliwowe zasilane węglem z biologicznych odpadków w każdym domu? Tania i ekologiczna energia? Dzięki pomysłowi częstochowskich inżynierów jest to realne. Tylko, czy znajdą się pieniądze na ich badania? - pyta "Polska Dziennik Zachodni".
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Michal
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 196
Rejestracja: 1 lis 2007, o 13:12
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Michal » 18 mar 2009, o 17:22

Panie K-man a jakich Pan chce informacji? Jaka będzie emisja, jaki będzie system odpylania, jak będzie wyglądała linia, jakie będą filtry? Projekt musi być zgodny z literą prawa, musi spełniać wszystkie standardy! Ale skoro Pan przeczytał tyle książek to myślę, że takie bzdety które to ja wypisuje odnośnie "spalarni śmieci:) przypis cytat z dnia15.03.2009 godz. 21:26" (raczej odpadów - książki musiały być chyba bardzo fachowe:)) są dla Pana czymś oczywistym! A wyliczenia odnośnie nagromadzenia odpadów, ich kalorycznośći, linii technologicznej dla około 150 tys mieszkańców może sam Pan wykonać. Ze spalenia odpadów dostanie Pan ilość zanieczyszczeń mogących dostać się do atmosfery, następnie analizuje Pan odpowiednie filtry itp i zostaje o dużo mniej niż z osiedli domków jednorodzinnych.
Super, że jesteśmy zwolennikami tego projektu bo to również wyczytałem w Pana postach ale nie ma co kopii kruszyć tylko dołożyć starań by coś takiego powstało a nie bać się złego wpływu na środowisko bo takiego z założenia spalarnia odpadów nie ma.
Michal

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 18 mar 2009, o 21:36

Dobrze, że przynajmniej w jednym się zgadzamy :)
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
fernir
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 25 sty 2009, o 14:49
Lokalizacja: Piwna..

Post autor: fernir » 19 mar 2009, o 19:58

Mistrzu K-man, przeglądając wiele tematów na tym forum, czytając Twe wypowiedzi odnoszę wrażenie, że jesteś wszechstronnie uzdolniony...a co najlepsze bezkrytyczny.....wobec siebie :lol: :wink:

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9124
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 19 mar 2009, o 21:47

I tu jesteś w błędzie uczniu fernir.Patrzę na siebie zawsze krytycznym okiem.Ale wiem doskonale ,że muszę nad sobą ciągle prcować.Mistrz uczy się całe życie :)
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4310
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 27 maja 2009, o 18:10

Zwolnień nie będzie

Region kaliski ma być drugim pod względem nakładów na modernizację sieci energetycznych, jakie planuje w najbliższych latach ponieść Grupa Energa, czwarta co do wielkości spółka energetyczna w Polsce. Takie deklaracje złożył goszczący w Kaliszu - Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. W mieście największą inwestycją może być remont Elektrociepłowni Piwonice i budowa w oparciu o nią nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych.
- W planie inwestycyjnym do 2015 r. zamierzamy przeznaczyć 9 miliardów zł na modernizację sieci. Kalisz jest oddziałem numer 2 pod względem wielkości tego typu nakładów - mówi Mirosław Bieliński.
Energa zamierza inwestować w dystrybucję nowych usług, chociażby ciepła czy gazu. Spółka chce stać się liderem budowy rozproszonych, w szczególności odnawialnych, żródeł wytwarzania energii. Jednak to nie będzie łatwe.
- Musimy się zmagać ze skutkami decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które obniżają nasz tegoroczny dochód o 500 mln zł. Tak więc już teraz o tyle mniej możemy wydać na inwestycje. Liczymy, że jest to okres przejściowy. Istotne jest bowiem to, że branża energetyczna ma duża stabilność i działa według planów wieloletnich - dodaje prezes.
Jednym ze sposobów szukania oszczędności w koncernie ma być restrukturyzacja spółki, której najbardziej obawiają się pracownicy.

ZK

[ Dodano: Sro, 27.05.2009, 18:09 ]
Kalisz: dobre miejsce na spalarnię?


Potrzeba jest - ale brakuje pieniędzy. Władze Kalisza chcą wybudować spalarnię odpadów. O planowanej inwestycji mówi się od wielu miesięcy, ale wciąż nie wiadomo skąd wziąć pieniądze. Szacunkowy koszt inwestycji to co najmniej 150 milionów złotych. Zdaniem Janusza Pęcherza, prezydenta Kalisza, spalarnia mogłaby powstać przy elektrociepłowni Piwonice, która ma bocznicę kolejową i jest połączona z miejską siecią elektrociepłowniczą.


W Polsce zaplanowano kilkanaście dużych spalarni, ale dowożenie do tych dużych spalarni może być bardzo kosztowne, stąd pomysł, żeby połączyć taką inwestycję z inwestycjami przy elektrociepłowni Piwonice. Jest wielu zainteresowanych inwestorów, nawet mam zaplanowane spotkanie z grupą kanadyjską, która wybudowała wiele podobnych instalacji - powiedział Janusz Pęcherz Radiu Merkury.

Do spalarni trafiałyby odpady, których nie da się ponownie przetworzyć, ale mają wartość energetyczną. Dzisiaj są one składowane na wysypiskach. Od 2013 roku, zgodnie z unijnymi dyrektywami, będzie to jednak zabronione.

Obecnie w Polsce działa tylko jedna spalarnia odpadów - w Warszawie. W najbliższych latach planowane jest wybudowanie kilkunastu, między innymi w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach.

--------------------------------------------------------------------------------

radio merkury
Andrzej

Kudlaty
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 643
Rejestracja: 14 gru 2007, o 22:05
Lokalizacja: kalisz hanki

Post autor: Kudlaty » 27 maja 2009, o 22:32

w krakowie tez jest spalarnia czy w budowie juz nie pamietam

ODPOWIEDZ