Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450

Już niedługo zobaczymy w Kaliszu...
Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 11 lut 2009, o 17:49

Nie mogę się doczekać jak zaczną się prace.Jestem ogromnie ciekaw jak to będzie przebiegało i jaki będzie efekt końcowy.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

szymkalisz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1877
Rejestracja: 29 mar 2007, o 16:59
Lokalizacja: KL

Post autor: szymkalisz » 11 mar 2009, o 18:36

ZDM.341-15/I/09
przetarg nieograniczony na: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic Nowy Świat, Legionów, Ułańska w Kaliszu
SIWZ (Plik ZIP)
Numer ogłoszenia: 48673 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 5049709, faks 062 5049701.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic Nowy Świat, Legionów, Ułańska w Kaliszu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska w Kaliszu na skrzyżowanie typu rondo wraz z usunięciem istniejącej sygnalizacji świetlnej. 2.1.Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 1/ dane wyjściowe do projektowania, które zostaną spisane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 2/ geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 3/ projekt drogowy wraz z odwodnieniem 4/ projekt oświetlenia 5/ informację do planu BIOZ 6/ projekty usunięcia ewentualnych kolizji 7/ kolorową planszę uzbrojenia podziemnego 8/ projekt w zakresie stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ulicy, które wymagają na etapie opracowywania akceptacji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9/ przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej 10/ kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe 11/ opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych; do wniosku o opinie ZUDP należy dołączyć sporządzoną przez projektanta notatkę, zaakceptowaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, informującą o nie wymaganiu pozwolenia na budowę 12/ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i spełnienie jej warunków 13/ przygotowanie załączników niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 14/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 15/ opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (format PDF - inne do uzgodnienia z Zamawiającym) 16/ uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków 2.2. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. 2.3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz przedmiotowym opracowaniem. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądż przez innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 2.5. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: w szczególności: -wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 156 poz. 1118 z póżn. zm.) -ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 z póżn. zm.) -Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. § 40.2 -Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), -obowiązującymi normami, -wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, -z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954). - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr. 177 poz. 1729). - Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (9 Załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 2.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2.7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego..

Awatar użytkownika
~Kefas
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 308
Rejestracja: 1 lut 2009, o 13:22
Lokalizacja: Czaszki

Post autor: ~Kefas » 11 mar 2009, o 20:47

To będzie nie daleko mojego domu. Jak będzie okazja to może porobię fotki.

Michal
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 196
Rejestracja: 1 lis 2007, o 13:12
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Michal » 11 mar 2009, o 21:32

Komu chcesz robić fotki? Projektantowi:) To przetarg na projekt! Jeżeli wszystko dobrze się ułoży to może do końca roku dostaną projekt i w 2010 realizacja! Czyli aparat jeszcze poczeka!
Michal

Awatar użytkownika
~Kefas
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 308
Rejestracja: 1 lut 2009, o 13:22
Lokalizacja: Czaszki

Post autor: ~Kefas » 11 mar 2009, o 21:33

szykuje już aparat. :);););)

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4310
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 11 mar 2009, o 22:18

Budowa tego ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów , Nowy Świat i Ułańska będzie realizowana w 2010 roku

w tym roku powstaną ronda
- Skrzyżowanie ul. Łódzka - Warszawska
-Dobrzecka - Podmiejska
- Godebskiego Stawiszyńska
prawdopodobnie Częstochowska Rzymska i Księżnej Jolanty

No i ronda na Trasie Bursztynowej ale to kwestia najbliższych 18 miesięcy

Zobaczymy które wypalą, a które nie wypalą :!: :?: :!: :roll:
Andrzej

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 11 mar 2009, o 22:40

andrzej pisze:Budowa tego ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów , Nowy Świat i Ułańska będzie realizowana w 2010 roku
Andrzej no panic poczekamy porobimy fotki :lol: :lol: :lol: sam jestem bardzo ciekaw.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
~Kefas
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 308
Rejestracja: 1 lut 2009, o 13:22
Lokalizacja: Czaszki

Post autor: ~Kefas » 11 mar 2009, o 22:50

mam blisko zrobie foty ;];];];];];];];]

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 11 mar 2009, o 23:14

~Kefas pisze:mam blisko zrobie foty ;];];];];];];];]
Ja jak będę w domu to nawet z niego nie będę musiał z niego wychodzić mam okna na wprost tej krzyżówki :lol: :lol: :lol:
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4310
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 12 mar 2009, o 00:39

Będę czekać na relacje z tej inwestycji ale to jeszcze trochę czasu
Andrzej

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 12 mar 2009, o 00:52

andrzej pisze:Będę czekać na relacje z tej inwestycji ale to jeszcze trochę czasu
Andrzej mnie od tego czekania to sie karta pamięci w aparacie spali. Taka jest niecierpliwa :lol: :lol: :lol:
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4310
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 28 kwie 2009, o 20:09

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zawiadamia, Ŝe w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczy na
przebudowę skrzyŜowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska w Kaliszu”, jako
najkorzystniejsza została uznana oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowe TRAKT
Sp. z o.o. ul. Złota 71, 62-800 Kalisz
WyŜej wymieniona oferta, jako nie podlegająca odrzuceniu uzyskała największą
liczbę punktów tj.: 100,00 pkt. W jedynym kryterium najniŜszej ceny
Cena oferty najkorzystniejszej: 81.618,00 zł.
W postępowaniu złoŜone zostały następujące oferty:
Lp. Nazwa firmy Adres
Liczba pkt. w
kryterium
CENA
Uwagi
1 PROFIL BIS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23, 65-
463 Zielona Góra 42,66 -
2 Pracownia Projektowa KARO
Wojciech Wróblewski
ul. Drozdów 15B, 40-
530 Katowice 86,83 -
Przedsiębiorstwo Usługowe TRAKT
Sp. z o.o.
ul. Złota 71, 62-800Kalisz

:wink:

[ Dodano: Wto, 28.04.2009, 20:07 ]
Zamiast świateł
Projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów i Ułańska będzie kosztować miasto 81 000 złotych. Koszty całej inwestycji będą znane po wybraniu w przetargu wykonawcy. W kwietniu drogowcy rozpoczęli budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Stawiszyńskiej z Godebskiego. (…)


NFK
Andrzej

kaczorkalisz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1645
Rejestracja: 31 mar 2009, o 14:47
Lokalizacja: XXV lecia

Post autor: kaczorkalisz » 28 kwie 2009, o 21:21

ktos ma inforamcje kiedy ruszaja prace i zeby omijac to skrzyzowanie?

LUK
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2470
Rejestracja: 26 gru 2005, o 17:31
Lokalizacja: Kalisz/Dobrzec
Kontakt:

Post autor: LUK » 28 kwie 2009, o 21:26

Teraz jest to: „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczeniowego na
przebudowę skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska w Kaliszu”. Więc z wykonaniem jeszcze pewnie poczekamy. Pierw projekt, a to trwa...

Pawel
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2687
Rejestracja: 13 kwie 2006, o 21:48

Post autor: Pawel » 28 kwie 2009, o 22:43

81 tysiecy projekt.Ze dwa razy tyle koszt przebudowy.Nie wiem czy stać nas na taki luksus przebudowywania drożnych skrzyżowań w sytuacji gdy mamy dziurawe nieremontowane od lat ulice takie jak Skalmierzycka czy Młynarska.

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6832
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 14 maja 2009, o 21:23

Pewnie już zaczęli przebudowęm bo korek siegałdzisiaj od NS do Staszica. Pojazdy puszczano wahadłowo. Zaobserwowane ok.17.40/
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

LUK
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2470
Rejestracja: 26 gru 2005, o 17:31
Lokalizacja: Kalisz/Dobrzec
Kontakt:

Post autor: LUK » 14 maja 2009, o 21:32

... a może frezują Legionów?

Awatar użytkownika
anj
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 609
Rejestracja: 28 wrz 2008, o 14:54
Lokalizacja: Czaszki
Kontakt:

Post autor: anj » 14 maja 2009, o 21:32

ale na samym skrzyżowaniu narazie nic się nie działo...przynajmniej nie widziałem nic nietypowego jadąc NS miedzy 18-19. cyba że znów coś rodziabali na Legonów
Obrazek
"szanuj innego forumowicza...
...bo będziesz pisał sam do siebie"

~autor nieznany

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6814
Rejestracja: 23 mar 2008, o 22:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 14 maja 2009, o 21:33

Żona mi mówiła,że nic się nie dzieje rozmawiałem przed chwilą,chyba coś się dzieje na Legionów
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Pawel
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2687
Rejestracja: 13 kwie 2006, o 21:48

Post autor: Pawel » 14 maja 2009, o 22:22

Łatali zfrezowane dziury.

ODPOWIEDZ