Muzeum Żydowskie

Wszystko to, co chcielibyśmy zobaczyć w naszym mieście.
Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4206
Rejestracja: 24 lis 2008, o 02:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 30 kwie 2009, o 16:31

Moim zmartwieniem jest to , żeby nie powstało muzeum bez zbiorów muzealnych. Wiadomo , ze nie od razu Kraków zbudowano , jednakże dobrze mieć cos na początek nieprawdaż ?
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

Awatar użytkownika
wollny
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 955
Rejestracja: 11 gru 2007, o 11:30
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: wollny » 26 kwie 2010, o 15:57

Przechować pamięć historii - Żydzi w Kaliszu

Halina "Bi" Marcinkowska

Co pozostało po żydowskich mieszkańcach Kalisza? Zatarte ślady, dalekie echo, kawałek cmentarza, kilka budynków, ulice, podwórka a także żal, wściekłość i poczucie odrzucenia. Dziś w Polsce mieszka kilka tysięcy Żydów, pozostały miejsca, w których żyli tamci, którym zabrano możliwość wyboru. Miasta te wciąż istnieją, są ładne, zadbane a jeszcze piękniej wyglądają we wspomnieniach ludzi, którzy je tworzyli.

Istnieje opinia, że Żydzi mieszkali w Kaliszu już w 1139r., lecz niestety nie można wskazać żadnego żródła historycznego, które by ją potwierdzało. Wiadomym jest jednak, iż Żydzi zamieszkiwali w Kaliszu, co najmniej od II połowy XII w., tj. od czasów Mieszka III Starego, a więc na długo przed powstaniem miasta lokacyjnego. Historycy i archeolodzy twierdzą, że osiedle to zlokalizowane było w osadzie przy kościele św. Gotarda, bowiem na jej peryferiach założono w 1285r. pierwszy w Kaliszu cmentarz żydowski. Czynsz za cmentarz opłacany był przez gminę żydowską pieprzem, szafranem i innymi korzeniami. Forma zapłaty świadczyła o bogactwie Żydów i o ich rozległych kontaktach handlowych ze Wschodem. O zamożności i wpływach kaliskich Żydów niech świadczy także fakt, iż w II połowie XII i na początku XIII w. w Kaliszu bito denary z napisami hebrajskimi. Na jednej z monet można odczytać nazwę Kalisza, podpisał się bowiem na niej mincerz Józef syn Judy z Kalisza ze stanu kapłańskiego.

Począwszy od XIII w. kaliska gmina wyznaniowa przenosi się do południowej części miasta lokacyjnego w sąsiedztwo muru miejskiego.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziedzinie początków żydowskiego osadnictwa w Polsce było nadanie w 1264r. przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego przywileju immunitetowego, określającego w punktach kwestie dla Żydów szczególnie istotne. Książę kaliski zagwarantował Żydom przywileje i warunki spokojnego życia. Statut był szczególnym dokumentem, który zapewniał pełne bezpieczeństwo starozakonnym, ich społecznościom i majątkom. Tekst, składający się z wielu paragrafów i klauzul, odzwierciedlał subtelną wrażliwość na troski i potrzeby małej grupy poddanych. Określił ich status prawny jako ludzi wolnych - "sług skarbu", bezpośrednio podległych księciu i przez niego sądzonych. Statut gwarantował ochronę życia i mienia oraz prawo do posiadania własnych synagog i cmentarzy. Unormował działalność zawodową - handlową i kredytowo-pieniężną oraz zabezpieczał przed samowolą chrześcijańskich sąsiadów. Bolesław Pobożny zabronił oskarżać Żydów o przestępstwo polegające na używaniu krwi chrześcijańskich dzieci do celów rytualnych, ponieważ ich religia zakazuje używania jakiejkolwiek krwi. Co więcej, orzekł, iż każdy chrześcijanin, który fałszywie oskarży Żyda o tę zbrodnię, ma ponieść taką samą karę, jaką otrzymałby ów Żyd, gdyby wysunięte pod jego adresem zarzuty okazały się prawdziwe.

Już w XIII w. żydowscy mieszkańcy Kalisza byli zorganizowani i tworzyli jedną z najznaczniejszych grup w ówczesnej Polsce. Status ten utrzymali także w XIV i XV w., właśnie w 1364r. na ręce kaliskiego Żyda Falkena, król Kazimierz Wielki złożył potwierdzenie praw żydowskich dla wszystkich starozakonnych zamieszkujących jego ziemie, a w dokumencie z 1453r., wydanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka dla Żydów wielkopolskich, kaliski kahał wymieniony został zaraz po poznańskim, a przed sieradzkim.

Istnienie gminy wyznaniowej wiąże się z pewnymi zadaniami, jakie prawo żydowskie stawia przed wspólnotą. Najważniejszą kwestią jest postawienie mykwy. Kaliska Gmina, należąc do bogatszych i większych w ówczesnej Polsce, taki obiekt zapewne posiadała, niestety nie jest znana jego lokalizacja. W połowie XIV w. istniała w Kaliszu "dzielnica żydowska", której centralnym punktem była synagoga. Zezwolenie na jej budowę wydał król Kazimierz Wielki w 1358r. - pierwsza synagoga była zapewne drewniana. Gmina dopiero w 1659r. wykupiła plac na tzw. Rozmarku, gdzie postawiono synagogę murowaną. Pierwszym wiadomym z imienia kaliskim rabinem był niejaki Michoel - 1427r. Innymi znanymi rabinami tego okresu byli: Salomon Zalman (1639-1643), Jisroel Szapiro - założyciel jesziwy, Juda ben Nissan i Abraham Abel Gombiner (1656-1683) autor komentarzy do "Szulchan aruch".

Po okresie handlowej prosperity położenie kaliskiej gminy uległo znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w XVI w., kiedy to kahał popadł w duże zadłużenie. W XVI w. Żydzi mogli zajmować w Kaliszu jedynie 6 domów, a za każdy dom ponad tę liczbę mieli płacić na rzecz miasta po grzywnie. W 1565r. posiadali 18 domów, a w 1579r., 170 Żydów opłacało 130 zł polskich pogłównego.

Wiek XVIII przyniósł poprawę sytuacji. Gmina się rozrasta, a jej członkowie bogacąc się, wpływają na jej rozwój. Według spisu dokonanego przez Prusaków w 1793r. mieszkańcy dzielnicy żydowskiej żyli głównie z handlu i rzemiosła. Żydzi zamieszkiwali w obrębie ulic łotej i Garbarskiej z zaułkami, żyli w 91 domach, a gmina posiadała synagogę, przytułek i koszerne jatki.

W 1804r. mieszkało w Kaliszu 2113 Żydów (30% ludności miasta), a w 1827r. - 12 107. Wyznaczono wówczas w Kaliszu "dzielnicę żydowską" i od 1828r. Żydzi mogli mieszkać jedynie w jej obrębie. Jednak na mocy specjalnych zezwoleń dwadzieścia trzy domy poza wyznaczoną dzielnicą były własnością żydowską. W 1836r. otwarto żydowski szpital, a w 1875r. szkołę żydowską z językiem rosyjskim. W 1848r. wybuchła epidemia tyfusu plamistego. W cztery lata póżniej w 1852r. okrutne żniwo zebrała epidemia cholery. Tego samego roku wybuchł pożar. Była to ponoć najstraszniejsza pożoga, jaką widział do tej pory prastary Kalisz. Spłonęło 157 domów właścicieli żydowskich i 12 chrześcijańskich. Zagładzie uległa również stara synagoga. Odbudowano świątynię, ale nie dorównała ona poprzedniej. Jednym z najwybitniejszych rabinów kaliskich XIX w. był Cwi Hirsz Chajes, wybrany na rabina w roku 1852, twórca kilku znaczących rozpraw talmudycznych oraz studium o filozofii Majmonidesa.

Okres powstania styczniowego były szczególnie trudnym czasem w życiu nie tylko społeczeństwa polskiego. Kaliscy Żydzi jednoznacznie podkreślali swoją jedność z Polakami i opowiedzieli się po stronie powstańców. Przykładem tego może być uroczyste nabożeństwo, które odbyło się 14 pażdziernika 1861r. w synagodze w intencji arcybiskupa Fijałkowskiego. Na uroczystość licznie przybyli Żydzi oraz chrześcijanie. Następnego dnia takie samo nabożeństwo odbyło się w kościele katolickim. W 1863r. Żydówki kaliskie wyhaftowały chorągiew bojową dla powstańców walczących w rejonie kaliskim, napis brzmiał - "Walecznym braciom Polakom od Polek-Izraelitek z Kalisza". Po upadku powstania, przez kilka lat sytuacja Żydów w Kaliszu była trudna. Poprawiła się dopiero po przywróceniu Kaliszowi rangi stolicy guberni (1866r.) i zbudowaniu kolei żelaznej (1902r.), która znacząco przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego miasta.

Konsekwencją uprzemysłowienia Kalisza było to, że wielu zamieszkujących go Żydów zostało robotnikami. Równocześnie wewnątrz samej społeczności żydowskiej nasilał się podział na wykształconych i nowoczesnych Żydów, którzy chcieli włączyć się w rozwój ekonomiczny, i Żydów ortodoksyjnych, tradycyjnych, którzy kwestionowali zachodzące zmiany. Skutkiem prawa do zamieszkiwania na obszarze całego miasta, liczebność społeczności żydowskiej w Kaliszu rosła, tak że w 1875r. Żydzi stanowili 45% mieszkańców miasta. Jednakże w kolejnych latach, z powodów ekonomicznych i demograficznych oraz emigracji wielu młodych ludzi, liczba ta zmalała i Żydzi stanowili około 1/3 mieszkańców Kalisza. W 1908r. w Kaliszu mieszkało oficjalnie 14 318 Żydów (36% ogółu społeczności).

W owych czasach poza zdecydowaną większością ortodoksyjnych, tradycyjnych Żydów, była też w mieście pokażna i powiększająca się stale warstwa zasymilowanych czy wręcz spolonizowanych Żydów rekrutująca się ze sfer inteligenckich, bogatych kupców i przemysłowców. Ta część "oświeconych" Żydów zbudowała w 1912r. na swój użytek odrębną synagogę znajdującą się poza dzielnicą żydowską. Rabini tego czasu to: Salomon ben Akiwa Eger, Elijah Roselaar i Meir Auerbach. Jednak największym poparciem i estymą cieszył się, przybyły w 1906r. do Kalisza, rabin Ezechiel Lipszyc. To właśnie w Kaliszu powstało jego największe dzieło "Nauka a działalność praktyczna". Rabin Lipszyc jako pierwszy Kaliszanin po I wojnie światowej zebrał dużą sumę pieniędzy w USA dla Komitetu Ratunkowego w Kaliszu. Ostatnim rabinem Kalisza był Mendel Alter, brat słynnego cadyka z Góry Kalwarii.

W dniu 2 sierpnia 1914r. armia niemiecka wkroczyła do Kalisza, powodując ciężkie straty zarówno wśród jego mieszkańców, jak i katastrofalne zniszczenia (ok. 90% zabudowy śródmieścia). Wielu ludzi porzuciło wówczas swoje miasto, aby powrócić do niego dopiero w 1916r. i rozpocząć normalne życie. Na początku wojny relacje między Żydami i Polakami pogorszyły się na skutek działalności Narodowej Demokracji. Radość z odzyskania przez Polskę niepodległości przyniosła falę zamieszek antyżydowskich. Dnia 13 marca 1919r. pochód tysięcy pracowników, między innymi Żydów, członków żydowskich partii - Bundu i Poalej Cijon - przeszedł przez dzielnicę żydowską i tam doszło do starć z endeckimi bojówkarzami, którzy atakowali żydowskich przechodniów i plądrowali żydowskie sklepy. Część podżegaczy została osądzona i skazana na niewielkie kary. Kiedy endecy znów spróbowali podburzyć demonstrujących robotników przeciw Żydom (1 maja 1920r.), młodzież bundowska zorganizowała obronę dzielnicy żydowskiej.

Wraz z odzyskaniem niepodległości życie w Kaliszu zaczęło wracać do normalności i w początkowym okresie Żydzi odnosili sukcesy - uczestniczyli w życiu publicznym miasta, założyli kilka instytucji i sprawowali funkcje w radzie miejskiej (z 34 mandatów w radzie miejskiej, 11 przypadło przedstawicielom różnych żydowskich partii). Życie społeczności żydowskiej toczyło się wokół zagadnień związanych z religią, polityką, kulturą i sportem. W okresie międzywojennym wychodziły dwa żydowskie dzienniki - "Kaliszer Tag" i "Kaliszer Kurier", oraz pięć tygodników - "Di Kaliszer Woch", "Kaliszer Leben", "Kaliszer Unzer Express", "Dos Jidysze Wort" i "Unzer Cajtung". Działało ponad 9 ugrupowań partyjnych, 10 organizacji młodzieżowych i 7 związków zawodowych.

Kres historii kaliskich Żydów położył wrzesień 1939r. Wybuch II wojny światowej spowodował, iż część ludności żydowskiej Kalisza rusza na pieszo do pobliskich miasteczek - Kożminka, Opatówka, Błaszek. Zamożniejsi udają się do Łodzi i Warszawy. Co najmniej 20% żydowskich mieszkańców opuszcza miasto. W Kaliszu w pażdzierniku 1939r. na polecenie Niemców utworzono 25-osobową Radę Żydów z Gerszonem Hahnem jako przewodniczącym. Jednym z jej pierwszych zadań było przeprowadzenie spisu pozostałych w mieście Żydów, których szacowano na 18 tys.

W końcu września 1939r. hitlerowcy opracowali plan przesiedleń. Przewidywano w nim usunięcie w okresie od listopada 1939r. do lutego 1940r., wszystkich Żydów z ziem wcielonych do Generalnej Guberni. W dniu 7 listopada 1939r. Niemcy zawiadomili Radę Starszeństwa, iż w Kaliszu zostanie zorganizowane getto. Dzielnica żydowska została wyznaczona na zachód od ul. Babina. Od 10 listopada nastąpiły przesiedlenia. Żydów czasowo umieszczono w klasztorze oo. Bernardynów, następnie przeniesiono do Hali Targowej Braci Szrajer na Rynku Dekerta. Do 2 grudnia 1939r. zgromadzono tam ponad 10 tys. kaliskich Żydów. Akcja wysiedleńcza trwała do 14 grudnia. Żydów przebywających w hali oraz przetrzymywanych w bożnicy wywieziono do Generalnej Guberni - dystrykt radomski. Ogółem wyekspediowano 10 pociągów z około 15 tys. Żydów. Na wiosnę 1940r. pozostałych w mieście Żydów, głównie chorych i pracowników szpitala, przeniesiono do budynków nr 13, 16 i 18 na ul. POW (dziś ul. Złota). Poczynając od 27 pażdziernika 1940r., wielu chorych ze szpitala zostało zabranych do zapieczętowanych, czarnych ciężarówek. Uśmiercono w nich 290 starców i chorych. Pozostali w mieście Żydzi zostali poinformowani, że znajdujący się w transporcie udadzą do obozu przejściowego, a stamtąd na rekonwalescencję. Społeczność żydowska została zmuszona do zapłaty za transport. Z czasem pozostawieni w mieście Żydzi zrozumieli, że nie zobaczą wywiezionych już nigdy - ciężarówki te służyły do eksterminacji - gazowano w nich ludzi. Małe otwarte getto dla pozostałych kaliskich Żydów utworzono w 1941r. Ludność getta pracowała w warsztatach rzemieślniczych, miejscowych przedsiębiorstwach i przy porządkowaniu miasta. Na początku 1942r. w getcie zamieszkiwało 150 osób. Likwidację getta przeprowadzono w dniach 4-6 lipca 1942r. wywożąc pozostałych przy życiu do getta łódzkiego. W ten sposób nastąpiła zagłada jednego z najstarszych skupisk żydowskich w Polsce, od 9 lipca 1942r. Kalisz stał się "Judenrein".

W Kaliszu latem 1945r. powołano Komitet Żydowski. Do 1946r. zarejestrowało się w nim 2225 osób. Do początku lat pięćdziesiątych pozostało w mieście około 100 Żydów, którzy i tak opuścili Kalisz.

Źródło: http://www.fzp.net.pl/histkal.html

Szkoda, że temat muzeum upadł. Mógłby to być kolejny jasny punkt na mapie kulturalnej Kalisza.
Niepusta separacja między dwoma rzeczami podstawowymi jest homomorficzna z trójwymiarową przestrzenią euklidesową, a więc pozwala określić odległości przestrzenne.

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 26 kwie 2010, o 16:48

Kto powiedział, że upadl? Narazie temat jest ,, w zawieszeniu'' :wink:. Miasto trwa w przygotowaniach ,,18,5'' i do prac archeologicznych na Głównym Rynku i jak z ta tematyką się upora, napewno powróci do tematu Muzeum. Problemem zaś zaczyna być wielość lokalizacji tego/ tych obiektow.
Na początku w obiekcie wskazanym przez MOZK przy ul.Kościuszki 7 w tzw. domu F.Tournella, potem w obiekcie po cegielni piwonickiej. W międzyczasie doszły sluchy o projekcie p.Banerta przy Piskorzewskiej,ale może to jest plotką i narazie tą ostatnia lokalizacja się nie zajmujmy. Narazie same władze m.Kalisza i i Gminy Zydowskiej we Wroclawiu milczą. Skazani zatem jesteśmy na czekanie. Narazie p.Halina Marcinkowska gromadzi zbiory w Domu Pamięci przu cmentarzu przy ul.Podmiejskiej. Póki co mozemy pomoc p.Halinie w utrzymywaniu pożądku na cmentarzu żydowskim i w śledzeniu aukcji internetowych, gdzie dosyc często pojawiają się rożne judaika. Link do aukcji mozna podac tutaj w tym muzealnym wątku. Warto by zacząć gromadzić jakieś środki, bo zdaża się , że nawet gmina nie jest w stanie zapłacić niektórych wygorowanych cen.
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 28 maja 2010, o 16:48

Władza tak ,,namięszałłła'' z tymi siedzibami muzeum żydowskiego i cichaczem robi swoje. Dyskusje przeniesiono sprytnie do cegielni przy ul.ks.Jolanty , a Miasto tymczasem zarządziło na 29 maja (sobota) wycinkę dwoch starych drzew stojących na straży posesji przy ul.Kościuszki 7 !
Właśnie przed chwilą fotografowałem wiszące na płocie kamienicy A.Szrajera ogłoszenie o treści :

Obrazek

Przypominam, że kamienica wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow pod nr 622 jako dom mieszkalny z pocz.XX wieku. Tournel żyl i budowal Kalisz 100 lat wcześniej, a tworcy ewidencji brali informacje często-gęsto z ,,sufitu''. Podobnie jest z chocby z kamienicą z ul.Garbarskiej 2a wpisanej do ewicenncji jako z l.20-tych XXw, , a w rzeczywistosci wybudowano ja w l.60-tych - w epoce ,,środkowego Gomułki'' :).

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Czy te drzewa rzeczywiście muszą iśc ,,pod topór'' ? Golenie drzew trwa . Zmieńmy może Kaliszowi nazwę na ... ,,Łysa Polana'' :wink: .
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 29 maja 2010, o 20:05

Czy znacie się na przebiegłości urzędnika kaliskiego magistratu ? Nieee! No to się uczymy :wink: .
Wczoraj pokazywałem drzewa rosnące przy ul.Kościuszk 7. Wczoraj były, dziśiaj już ich nie ma. Jednak jak pięknie - mimo pozbawienia jej w trakcie pożaru balustrady fartuszkowej na dachu - prezentuje się secesyjana kamienica Adama Szrajera

Obrazek

Ale powróćmy do drzew. Czy oba musiały zginąć. NAPEWNO NIEEE!!! To pochyłe, przy samej posesji nr 9 - pełna zgoda.

Obrazek

Drugiego odziemka nie ma, więc Wam nie pokarzę. Zrobiło się łyso. Nie mnie, ale na pięknej ulicy Kościuszki i to w miejscu, gdzie w dzieciństwie przechadzała się pożniejsza żona Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Srebrna Natalia! Sam poeta także lubił tu zaglądać. Bywał tu! Bo to było Jego miejsce magiczne! Ta cudowna ulica Nowo-Ogrodowska i położony naprzeciw najstarszy w Kaliszu skwer poreformacki.

Obrazek

Obrazek

Zapytacie, po jakie licho ta powyższa dygresja. Śpieszę wyjaśnić. Czy po to by wykazać działenie i zaniechania poprzedniego systemu? Wprost przeciwnie . Pokazuję cały czas działanie głębi mózgu kaliskiego, magistrackiego urzędnika. Nie gra w otwarte karty z podatnikiem, który łoży na niego z krwawicy, tylko cały czas kluczy, mąci i ... dąży do zakamuflowanego celu. Bo cel uświęca środki ! I wcale nie chodzi tu o tą , doprowadzoną do agonii kamieniczkę budowniczego i architekta Tournele'a, ani o te drzewa ...

Obrazek

chodzi tu tylko o przygotowanie miejsca pod przyszłą ulicę łączącą Planty z ulicą Kopernika, chodzi o te dwa mosty na wyspę Słodową. A potem się dziwimy, że niektórzy pozując do fotografii, nie mogą spojrzeć w oko kamery. TYLKO FOTOGRAFIA NIE KŁAMIE I TYLKO RYBY NIE BIORĄ ![/b]
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

jp
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1867
Rejestracja: 25 lip 2008, o 23:51
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: jp » 30 maja 2010, o 00:17

Sobieray-3
To pewna informacja?, czy tylko przypuszczenia ?
W Studium uwarunkowań i kier. zag. przestrz.(dokument uchwalono we września 2009 r.) nie ma ulicy łączącej planty z ul Kopernika. Podobno zrezygnowano z tego połączenia. Jest tylko ścieżka rowerowa, a to oznacza jedynie budowę kładki pieszo-rowerowej.

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 30 maja 2010, o 08:46

Tia, widzisz smutne jest to, że przeciętny kaliszanin uważa zachowania wladzy za ,,czeski film'', bo trudno mu poruszać się po obszarach praktycznie dla niego niedostępnych. Zwykle korzysta z informacji w mediach - TV czy prasa. Mnie- osobie juz nie młodej ( nie da się ukryć :wink: ) , ponadto samouka komputerowego - media te na tyle obrzydły, że prawie ograniczam się do wybranych meczów sportowych. Robię to z wyrachowania, bo ile lat można oglądać ciągle kłócących się polityków i lokalnych włodarzy często ,,uwikłanych'', agresję dziennikarzy, świat kryminałów. Prasę czy lokalną ,,kablowkę jakie mamy, każdy widzi - informuje po faktach i bojacej się krytykowania władzy. Nie wszyscy potrafią poruszać się szybko i sprawnie po BIP=ach , planach zagospodarowań czy archiwach i przez to ludzie obojętnieją i machają na wszystko ręką.
Moj powyższy post z racji ciągłego ,,mieszania'' w Ratuszu oparty jest na mojej trosce o stan i zachowanie substancji zabytkowej Miasta i oczywiście na probabilistyce :). No bo inaczej nie da się. Bo nasza władza niby cały czas planuje i jednocześnie cały czas ,,maca'' nasze odczucia, zamiast poddawać projekty pod dyskusję i osąd społeczny. Mieszkańcy chcą być partnerami dla Miasta, a nie manipulowanym motłochem.
Do wymienionego przez Ciebie studium zagospod.przestrzennego dotrę. Narazie mam - Program inwestycyjny Kalisza na lata 2011 - 2014 i tutaj zamiaru budowy kładki pieszo-rowerowej nie ma chyba, że ukryto w Dziale Rozwoju sieci drogowej pod poz.5 - Budowa ścieżek rowerowych z możliwością wyjazdu z centrum miasta, rozłożoną równomiernie na te 4 lata :

http://www.bip.kalisz.pl/zamierzenia/4.pdf

Jeżeli taki plan był,to nie ma szans realizacji w 2010 r z uwagi na stan kasy miejskiej, ..18,5'' i inne priorytety wynikające chociazby z ostatniej powodzi. I skoro nie jest sie partnerem - w rozumieniu władz, to przeciwnika można ZAMĘCZYć!
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 2 gru 2010, o 18:51

Czy Panowie moze wiecie, co nasza kochana władza miejska zamierza zrobić na dzialce d.POLMO, potem TEKNIA polozonej przy ul. Towarowej. Obiekty na calej długosci tej ulicy wygladaja na opuszczome. Nie prowadzona tam jest produkcja. Za to zalożono tam przy bramie w okolicy kanału sklad opalowy sprzedajacy drewno kominkowe. Moze to są jednak przygotowania do budowy kładko-mostow?
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

Awatar użytkownika
wollny
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 955
Rejestracja: 11 gru 2007, o 11:30
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: wollny » 30 gru 2010, o 13:33

A propos Żydów, to czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie znajdowała się w Kaliszu dzielnica żydowska?
Niepusta separacja między dwoma rzeczami podstawowymi jest homomorficzna z trójwymiarową przestrzenią euklidesową, a więc pozwala określić odległości przestrzenne.

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 30 gru 2010, o 14:17

Najbardziej adekwatej odpowiedzi mozesz szukac u p.Haliny Marcinkowskiej - przedst.Gminy Zydowskiej we Wroclawiu na Kalisz. Kontakt : mobil - 600 067 956 lub hila@jewish.org.pl
W CIT kiedys mieli taka ulotkę dwustronne A4 w kolorze offset z mapka. Wydane to bylo przez UM Kalisz - Wydz.Promocji Miasta i Wspolpracy z Zagr.
Pewne informacje znajdziesz na stronach : info.kalisz, starykalisz.pl, kalisz.pl i na stronach zydowskich - wystarczy poGooglac.
Zasiedlenie z biegiem lat , z uplywem wiekow się zmienialo. W okr. Sredniowiecza - tak najogolniewj mowiac - w okolicach ulic Zlota zw.d.Żydowską ,Targowa, Nadwodna i Kanonicka - w obrebie murów miejskch. Potem się bardziej ,,wylali'' = przekroczyli z zabudową Babinkę, ul.Nowa, Ciasna Wodna, aż do Chopina. Jeszcze póżnie wylali się na caly Kalisz : ul.Wiejska(Pulaskiego), Kosciuszki , Kopernika,Srodmiejska , Fabryczna, Nowy Swiat, Gornosląska, Majkowska,Stawiszynska i Gl.Rynek.
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 20 sty 2011, o 10:28

A tyle było halasu? Unijna kasa nie czeka , ta kasa poprostu ucieka !
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 18 sie 2011, o 20:32

W Warszawie już -powsrtaje centralne Muzeum Żydów Polskich. A teraz na dodatek w Plocku zabierają się za remont zniszczonej małej synagogi i co ma tam powsać ? No właśnie ... Muzeum Żydów Mazowieckich !

http://info.wiara.pl/doc/919087.Powstan ... zowieckich

Tak podobno ma wyglądać :

http://plock.gazeta.pl/plock/55,35710,9 ... 82021.html

A Kalisz myśli, że mu turyści spadną z nieba jak przysłowiowa manna z nieba :)?
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9233
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 19 sie 2011, o 07:29

U nas mogłoby powstac MUzeum Żydów Wielkopolskich. Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym miescie regionu mieli takie znaczenie jak w Kaliszu. Choć tu pewnie euroazja wie najlepiej.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 19 sie 2011, o 09:30

Uważam, że powinniśvmy nie powielać nazwy. Nam wystarczy Mużeum Żydów Kaliskich, to i tak będzie wiadomo jakiego regionu dotyczy. Pod koniec II RP w Kaliszu jak to mawiano ,,egzystowało'' ca 28 000 obywateli tej narodowości. Po wojnie ,,odliczyło'' sie tylko 2 270 osób. Uważam, że Miasto powinno nam już zdradzić tą tajemnicę i ogłosić, że tworzy takie Muzeum. No bo pewnie będzie chciało połączyć tą inaugurację z ustanowienierm skweru ,,Rozmark''na tym placyku przy Targowej?
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

Awatar użytkownika
FERRER
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 130
Rejestracja: 15 sty 2007, o 10:25
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: FERRER » 19 sie 2011, o 09:49

A synagoga jest w planach ?
bo ostrów np otwiera i turysty będą a my ?

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 19 sie 2011, o 10:11

... a my? My mamy ... II Urząd Skarbowy :) i nowe inicjatywy centralne

http://www.nid.pl/idm,84,idn,1972,niema ... hrona.html

Synagog,i to pewnie już nie odbudują w Kaliszu, bo gmina żydowska jest nieliczna.
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9233
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 19 sie 2011, o 10:41

Sobieray, ale ja nie chcę Muzeum Żydów Mazowicekich w Kaliszu, tylko Wielkopolskich. Nie wszyscy musza się domyslać, że Kalisz jest w Wielkopolsce. Na dodatek wykazujesz błędne myslenie zawęzajac nazwę tylko do Kalisza. Jak najwięcej instytucji i fundacji mającyh swe siedziby w Kaliszu, powinno się miec w nazwie Wielkopolske. Inaczej sami się ograniczami do rangi miasta, które nigdy nie wybiło się z niczym ponad poziom powiatu. Zobacz jak wiele innych miast podkreslają nazwę regionuPoznań, Wrocław, Kraków, Płock). A jako, że Kalisz był ich najważniejszym ośrodkiem w Wielkopolsce(może się myle) nazwa powina brzmieć, Muzeum Żydów Wielkopolskich.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 19 sie 2011, o 11:38

Nie, ja wcale nie zawęzam. Zważ, że kiedy książe nadawał statut kaliski - Wielkopolska się kształtowała. Mnie chodzi o tę Wielkopolskę Wschodnią - kaliską - od Kożminka, Wielunia, Kępna, Zdun po Jastrowie. Po co nam więcej? Wielkopolska poznańska ma swoje Muzeum Bambrów i to im musi wystarczyć.
Przypuszczam, że Płock jest w podobnej sytuacji co Kalisz?Domyślasz się o co chodzi? Bo już mieszkańcy Kutna i Żychlina, a także Terespola n/Bugiem czują się być ... warszawiakami :)!
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

Awatar użytkownika
FERRER
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 130
Rejestracja: 15 sty 2007, o 10:25
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: FERRER » 19 sie 2011, o 13:38

Pójdżmy na kompromis, zróbmy Muzeum Żydów Ziemi Kaliskiej

K-man nie zapominaj o Muzeum Historii Miasta Kalisza które masz zamiar budować, więc kolejność inwestycji staraj się zachować :D

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9233
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 19 sie 2011, o 13:40

Okey :)
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

ODPOWIEDZ