Rozbudowa ul. Podmiejskiej

Inwestycje które nie zostały zrealizowane.
Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 12 lip 2011, o 18:20

Szkoda ;) Dzięki za wyjaśnienie Milo. Być może tych co widziałem przed terenem PKS również pracują nad budową tej linii :(
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4206
Rejestracja: 24 lis 2008, o 02:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 12 lip 2011, o 18:35

Adi pisze:Szkoda ;) Dzięki za wyjaśnienie Milo. Być może tych co widziałem przed terenem PKS również pracują nad budową tej linii :(
Hm...teraz zauważyłem , że jest link do Kuriera Samorządowego ale nie mam głosu w kompie , więc go nie odsłucham :-(
Jeżeli tam jest coś o przebudowie w tym roku , to może te pomiary dotyczą przebudowy...
Do budowy lini kablowych pomiary geodezyjne też są potrzebne więc pierwsze skojarzenie z nimi mi się nasunęło.
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9233
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 12 lip 2011, o 22:20

Wysłuchałem KS. I jest tam mowa o przebudowie ulicy Podmiejskiej od ronda Dobrzec, do ronda Westerpatte.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
Vocatont
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3724
Rejestracja: 22 cze 2010, o 12:38
GG: 24732954
Lokalizacja: WDK

Post autor: Vocatont » 3 sie 2011, o 18:53

Nie wiem czy to tutaj dać ale dziś jak wracałem z rynku tak z pod koniec rana.
to coś mierzyli koło tej ul.
a dokładniej od tego pomnika czyli tak koło garaży w z dłuż podmiejskiej.
W stronę ronda.
"Cały Ostrów się z was śmieje, gdzie są drogi i koleje?"
autor anonimowy

szymkalisz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1874
Rejestracja: 29 mar 2007, o 16:59
Lokalizacja: KL

Post autor: szymkalisz » 25 sie 2011, o 14:31

wzdłuż to jedno słowo. Prawdopodobnie dalej grzebią się z kablami do Galerii Amber.

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 25 sie 2011, o 16:29

Wszystkie kable już dociągnięte.
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 30 wrz 2011, o 21:52

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania pn.: „Projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec.”
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Wykonanie projektu remontu nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec.
2. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
2.1. dane wyjściowe do projektowania, które zostaną spisane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
2.2. wykonanie badań niezbędnych do właściwego określenia prac remontowych,
2.3. projekt drogowy remontu nawierzchni jezdni przy założeniu 10- letniego okresu obliczeniowego eksploatacji nawierzchni po wykonaniu jej wzmocnienia,
2.4. informację do planu BIOZ,
2.5. przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej,
2.6. kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej ora elektronicznej w formacie ATH),
2.7. wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe,
2.8. przygotowanie załączników niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (dodatkowy plan sytuacyjny),
2.9. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
2.10. opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (format PDF),
2.11. mapa ewidencyjna z naniesionym przebiegiem projektowanej ulicy wraz z wypisami z ewidencji gruntu dla działek stanowiących pas drogowy ulicy oraz wszystkich działek sąsiadujących z wyżej wymienionym pasem drogowym.
3. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądż innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
6. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
- wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 156 poz. 1118 z póżn. zm.)
- wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954).
- Ustawą z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z póżn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. § 40.2
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),
- obowiązującymi normami,
- wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr. 177 poz. 1729).
- Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (9 Załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
7. Termin opracowania ustala się do dnia 18.11.2011r.
8. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ w okresie ostatnich 3 lat wykonali minimum 2 opracowania na budowę, przebudowę lub remont minimum 100 mb ulicy klasy min. „Z”.
W związku z powyższym oferta musi zawierać wypełniony druk załącznika nr 1 „Doświadczenie zawodowe” oraz dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień z należytą starannością.
2/ zaakceptują termin wykonania opracowania określony do dnia 18.11.2011r.
3/ zaakceptują 21 dniowy termin płatności faktur
9. Termin związania ofertą określa się na 10 dni.
10. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
11. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec.”
Oferty należy składać do dnia 05.10.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro).
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05.
12. Oferta winna zawierać:
- formularz oferty na załączonym druku
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do branżowego samorządu zawodowego projektanta
- wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 8 ppkt. 1/ oraz, że zostały one wykonane należycie.
13. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.
14. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:
1/ Maria Jezierska – tel. (62) 59-85-209
2/ Donata Gadzinowska - tel. (62) 59-85-209


Szkoda ze tylko remont, a nie rozbudowa
Andrzej

ANewDay
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1860
Rejestracja: 12 lut 2006, o 12:10
Lokalizacja: xxxx

Post autor: ANewDay » 30 wrz 2011, o 22:07

ale lipa, szkoda...

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 1 paź 2011, o 00:34

Dobry i remont. Szkoda tylko że znów zimą i zapewne znów (pewnie wygrają Ulice i Mosty) będą dziobać tam przez półtorej roku.

Awatar użytkownika
Vocatont
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3724
Rejestracja: 22 cze 2010, o 12:38
GG: 24732954
Lokalizacja: WDK

Post autor: Vocatont » 1 paź 2011, o 08:14

ehh szkoda ale to jest Polska!
"Cały Ostrów się z was śmieje, gdzie są drogi i koleje?"
autor anonimowy

Awatar użytkownika
euty
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 139
Rejestracja: 11 mar 2010, o 14:22
Lokalizacja: XXXV-lecia PRL

Post autor: euty » 9 lis 2011, o 22:50

Remont już się chyba zaczął. Przy przejściach dla pieszych na wprost dawnego marketu VIKI i między Cmentarzem Żydowskim a wieżowcami zamontowano żółte wsporniki - zapewne pod podświetlone (czy tam mrugające) znaki "D6".

Faktem jest, że oświetlenie tego odcinka Podmiejskiej (pomimo że kilka lat temu wymieniano latanie na nowe) jest fatalne, a piesi na pasach po zmroku są zupełnie niewidoczni.

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 10 lis 2011, o 02:04

Dzięki Euty że poruszyłeś temat. Zrobiłem zdjęcia 8.11 ale zapomniałem wstawić. Ostatnio często na Podmiejskiej widuje geodetów. Być może remont jest tuż tuż. Szkoda że jak zwykle na zimę.

Obrazek
Obrazek
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
kaliszanin2
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2149
Rejestracja: 20 kwie 2006, o 12:47

Post autor: kaliszanin2 » 10 lis 2011, o 18:01

Adi pisze:Być może remont jest tuż tuż. Szkoda że jak zwykle na zimę.
Rok budżetowy w Polsce powinien zaczynać się 1 maja, wtedy inwestycje rozpoczynano by wiosną. W innych krajach jakoś wyrabiają się z terminami mimo roku budżetowego zgodnego z kalendarzowym, ale w Polsce niedasie.

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 28 lis 2011, o 21:24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda DobrzecZDM.341.43.I.11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SIWZ (Plik typu PDF) Załączniki do SIWZ (Plik typu ZIP)

Kalisz: Remont nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec
Numer ogłoszenia: 397788 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 59 85 200, faks 62 59 85 201.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z treścią Siwz: 4.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem 4.2.2. roboty remontowe towarzyszące w tym: - przełożenie odcinków krawężników - wykonanie odcinka ścieku przykrawężnikowego - przełożenie nawierzchni chodników, zatok autobusowych i zjazdów celem ich dostosowania wysokościowego do nowej nawierzchni jezdni - wykonanie nawierzchni azylu dla pieszych - prace związane z likwidacj i przebudową wpustów deszczowych 4.2.3. remont nawierzchni jezdni w tym: - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni - wykonanie miejscowych wzmocnień nawierzchni geosyntetykiem - wykonanie warstwy wiążącej - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 4.2.4. odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na jezdni ulicy 4.2.5. obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej i elektronicznej - format DWG). 4.3. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do siwz obejmujących projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej oraz szczegółowe specyfikacje techniczne branży drogowej i sanitarnej, przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 4.4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 4.5. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. 4.6. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 4.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2007 z póżn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 4.8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 4.9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia..

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011

To w grudniu zaczną kosmetykę Podmiejskiej , przed światami szykują nam korki
Andrzej

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 28 lis 2011, o 23:25

andrzej pisze: To w grudniu zaczną kosmetykę Podmiejskiej , przed światami szykują nam korki
Nieee :D to termin składania ofert......

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - sekretariat pokój nr 201 mieszczący się na I piętrze budynku..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 26 gru 2011, o 22:29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z póżn. zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „ Remont nawierzchni jezdni ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odcinku od ronda Westerplatte do ronda Dobrzec”, jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedz. ul. Częstochowska 95,
62-800 Kalisz.
Cena oferty – 1.130.754,19 zł
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a cena oferty jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 27.12.2011r.


to niedługo będą utrudnienia
Andrzej

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 27 gru 2011, o 00:14

Heh tak jak pisałem Pią, 30.09.2011 wygrały Ulice i Mosty ;) No to w przyszłym roku czekają nas 3 poważne inwestycje drogowe.
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 27 gru 2011, o 22:01

to tylko będzie kosmetyka położą dywanik na stary dywanik podwyższą trochę krawężniki porobią 3 wysepki i cala inwestycja warta ponad milion
Andrzej

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 2 sty 2012, o 22:31

przebudowa dzisiaj się rozpoczęła. Na wysokości Viki. Demontowane są stare krawężniki. Chyba można przenosić do realizowanych.
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 2 sty 2012, o 22:35

Ta przebudowa będzie zgodna z nazwą tematu :?: czy może podlega pod ten temat :?: viewtopic.php?t=1598&start=60
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

ODPOWIEDZ