Strona 1 z 1

Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2017, o 01:27
autor: M.B.
Od dwóch wraz p. Haliną Marcinkowską zabiegam o likwidację podestu przy Domu Towarowym (przeszkody dla osób starszych i niepełnosprawnych) już wydawało się, że jest projekt, gdy odszedł prezydent Kościelny i rzecz wykonalna nagle przestała być wykonalna. Czy trzeba będzie czekać, aż podest zawali się sam bo balustrada przechyliła się.
Tutaj zamieszczam swoją korespondencję.Dzień dobry,
w odpowiedzi na maila z dnia 08.03.2017 w sprawie rozbiórki podestu
betonowego przy dawnym budynku PDT w Kaliszu podtrzymuję stanowisko
zawarte w informacji mailowej z dnia 08.03.2017.
Ponadto informuję, iż roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji
oraz wykończenia odsłoniętego fragmentu fundamentu budynku zostały
ujęte w dokumentacji projektowej jak również wykonanie schodów do
budynku w celu umożliwienia jego funkcjonowania. Jednak zgodnie z
wnioskiem właściciela budynku należy wykonać również pochylnię dla
osób niepełnosprawnych. Dostosowanie istniejącego wejścia dla potrzeb
osób niepełnosprawnych leży już po stronie właściciela budynku, tym
bardziej iż właścicielem jest osoba fizyczna.
Z poważaniem,
Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w KalisuW dniu 2017-03-08 o 21:00, Maciej Błachowicz pisze:

Szanowna Pani Naczelnik.w nawiązaniu do naszej ostatniej korespondencji proszę o uściślenie informacji. Pisze Pani: Właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na prowadzenie robót w obrębie swojej nieruchomości pod pewnymi warunkami - proszę o sprecyzowanie tych warunków. 2 Proszę o przedstawienie kosztów wykonania projektu. Proszę o ustosunkowanie się do mojej prośby o udostępnienie projektu - uważam, że mieszkańcy mają prawo z tym projektem się zapoznać.Są to wszystko sprawy, ktore mieszczą się w obrębie dostępu do informacji publicznej.Pisze Pani, że Miasto nie może finansowac przedsięwzięc na terenach prywatnych. Jest to oczywiście prawda ale w przypadku rozbiórki podestu (czyli własnosci miasta) następuje uszkodzenie własności własciciela budynku PDT i miasto jak każdy inny inwestor jest zobowiązane te szkody usunąć. Rozbiórka podestu powoduje uniemożliwienie dostępu do budynku i uszkodzenie cokołu budynku tak więc te szkody powinny być przez miasto usunięte. Proszę więc o rozjasnienie tej sprawy. Uważam, że usunięcie podestu leży w interesie osób niepełnosprawnych i starszych, gdyż jest on dla nich poważną przeszkodą . Podest utrudnia komunikację pieszą miedzy ulicami Zamkową a placem Św Józefa. Jest wreszcie nieestetyczny i stanowi element obcy z punktu widzenia ochrony zabytków. Wszyscy musimy działac w ramach obowiązującego prawa ale jestem przekonany, że w ramach tego prawa istnieje możliwość usunięcia tej zawalidrogi.Z poważaniem

Maciej Błachowicz

Dnia Środa, 8 Marca 2017 09:14 Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji <[email protected]> napisał(a)

W dniu 2017-03-03 o 01:17, Maciej Błachowicz pisze:

Szanowna Pani Dagmara Pokorska

Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i InwestycjiW nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy zwracam się z prośbą o przesłanie mi lub jeszcze lepiej za pośrednictwem Biura Rewitalizacji projektu rozbiórki podestu przy dawnym PDT plac Jana Pawła II. Jako Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji ale i mieszkaniec Kalisza bezwzględnie uważam, że wszelkie projekty powinny być udostępniane w miejscu łatwym do znalezienia (np. na portalu rewitalizacji) Jesli są dobre to obronią się same.Proszę Panią Naczelnik o poruszenie tej kwestii z Panem Prezydentem, którego hasłem wyborczym była przecież transparentność.W przypadku powyższego projektu proszę o informację o przyczynach odstąpienia od realizacji, kosztach wykonania projektu, kosztach realizacji, w tym oddzielnie kosztów realizacji nowych schodów do budynku. Nie ukrywam przed Panią, że jako jedna z wielu osób, które zabiegały o rozbiórkę tego obiektu zamierzam dokładnie poznać przyczyny odstąpienia od tego planu i będę o tym problemie rozmawiać zarówno z właścicielem budynku jak i panem Prezydentem Kalisza. Z tym ostatnim będę się widział 16 marca dlatego też sprawa jest dla mnie dość pilna.Z poważaniem

Maciej Błachowicz

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

W odpowiedzi na maila z dnia 03.03.2017 w sprawie rozbiórki podestu betonowego przed dawnym budynkiem PDT Kaliszu, informuję, co następuje.

Podest został zlokalizowany na działce 74/3, która jest własnością Miasta Kalisza. Jednak niewielka jego część (powierzchnia ok. 12 m2 przed wejściem do budynku) posadowiona jest na działce będącą własnością osoby prywatnej.

Jest to obszar należący do nieruchomości, na której posadowiony jest dawny budynek PDT. Na obecną chwilę Miasto Kalisz posiada dokumentację projektową lecz bez decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

Aby uzyskać stosowne pozwolenie na prowadzenie robót niezbędne jest uzyskanie zgody na prowadzenie robót. Właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na prowadzenie robót w obrębie swojej nieruchomości pod pewnymi warunkami, na które Miasto nie może wyrazić zgody, z uwagi na brak możliwości finansowania przedsięwzięć na terenach prywatnych. W związku z powyższym, Miasto Kalisz uznaje w/w sprawę za zamkniętą do czasu zmiany stanowiska przez właściciela działki bądź zmiany przepisów prawnych.Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Kaliszu

ul. Kościuszki 1a

62-800 Kalisz

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2017, o 12:53
autor: kaliszanin2
Może w uchwale dotyczącej dofinansowania remontów elewacji budynków prywatnych jest punkt (wystarczająco ogólnikowo sformułowany i mimo to niesprzeczny z prawem) umożliwiający sfinansowanie tej rozbiórki. Wymagałoby to analizy uchwały z udziałem radcy prawnego UM.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2017, o 13:57
autor: jasiek20
Kaliszanie mają już dosyć kłopotliwego „podium” przy dawnym Domu Towarowym, od strony pl. Jana Pawła II. Ratusz zaplanował więc rozbiórkę tej niepotrzebnej budowli. Okazuje się jednak, że nie można jej rozebrać na koszt Miasta, bo część zbudowana została na gruncie prywatnym.

Na początku ub. roku problem poruszył radny Roman Piotrowski, a niedawno powrócił do tego tematu. – Osoby starsze, niepełnosprawne, z wózkami dziecięcymi, z dużymi zakupami i bagażami, idące z przystanków, z targowiska i z kościołów, nadal zmuszone są do pokonywania uciążliwych schodów z jednej i drugiej strony lub narażania zdrowia i życia, przechodząc jezdnią tuż przy „podium – tarasie” – wyjaśnił radny, na czym polega uciążliwość i bezużyteczność tej budowli. Jak przypomniał, mieszkańcy zaproponowali, aby 2/3 jej powierzchni zrównać z jezdnią i z chodnikami od strony pl. św. Józefa i ul. Zamkowej, a z pozostałej
1/3 wykonać z jednej i drugiej strony wygodny, łagodny i przylegający do budynku podjazd do jego drzwi wejściowych. W 2016 r. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji zlecił opracowanie dokumentacji na wykonanie rozbiórki podestu przed byłym Domem Towarowym Jantar. Zadanie to zostało wykonane. Okazało się jednak, że podczas rozbiórki niezbędne byłyby prace związane z izolacją i wykończeniem odsłoniętych fundamentów budynku, a ten stanowi własność prywatną. Ponadto na przeprowadzenie rozbiórki wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Więcej w Życiu Kalisza

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2017, o 22:36
autor: LUK
Czegoś tu nie rozumiem. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że prywatna osoba dostała dofinansowanie w wysokości 20 tys. na remont kamienicy przy ul. Pułaskiego. Może ta kamienica z Pułaskiego jest zabytkiem i w takim przypadku można dofinansować a dawny Dom Towarowy zabytkiem nie jest i dotacja się nie należy?

...a tak nawiasem mówiąc, czy przed zleceniem wykonania projektu (tu zostały już wydane środki) nie powinno się rozpatrzyć aspektów prawnych czy taka inwestycja można być realizowana za publiczne pieniądze?

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 08:54
autor: ANewDay
a mi ten podest nie przeszkadza, są pilniejsze sprawy

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 09:00
autor: jasiek20
ANewDay pisze:a mi ten podest nie przeszkadza, są pilniejsze sprawy
To, że Tobie nie przeszkadza to nie znaczy, że innym nie przeszkadza, choćby rodzicom z wózkami, osobom starszym czy niepełnosprawnym. Poza tym to też kwestia estetyki.
A że są pilniejsze sprawy to wiadomo. Były, są i będą. Nikomu się nie dogodzi.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 11:20
autor: kaliszanin2
Najpoważniejszą przeszkodą w rozbiórce zawalidrogi jest to, że NIEDASIE, panie, NIEDASIE. A skoro NIEDASIE, panie, NIEDASIE, to czekają nas teraz długie, coraz bardziej pogłębiane dyskusje na temat tego dlaczego NIEDASIE, panie, NIEDASIE. Przybliży nas to do zrozumienia z jakiego powodu NIEDASIE, panie, NIEDASIE, jednakże nie pozwoli na ostateczne poznanie istoty sprawy, ponieważ jest to dysputa bardzo trudna, dotykająca filoficznej kwestii granic poznania. Tak więc będziemy jeszcze usilniej przekonywani, że NIEDASIE, panie, NIEDASIE, ale nie dowiemy się co jest tego przyczyną.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 11:47
autor: milo
Miasto mogłoby kupić d.Dom Towarowy, skoro był 1 mln zł na wywalenie w błoto niecki basenowej...

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 15:09
autor: Cristof
milo pisze:Miasto mogłoby kupić d.Dom Towarowy, skoro był 1 mln zł na wywalenie w błoto niecki basenowej...
Po co miastu kolejny obiekt, skoro ma problemy z zagospodarowaniem opuszczonego więzienia, byłego biurowca KLA czy pałacyku na tyłach "Gołębnika." Wywalenie pieniędzy w Dom towarowy który nie wiadomo czemu miał by służyć to marnotrawstwo. Zresztą widać że obecny właściciel też ma problem, bo nie ma chętnych najemców a obiekt stoi prawie pusty.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 19:26
autor: ANewDay
jasiek20 pisze:
ANewDay pisze:a mi ten podest nie przeszkadza, są pilniejsze sprawy
To, że Tobie nie przeszkadza to nie znaczy, że innym nie przeszkadza, choćby rodzicom z wózkami, osobom starszym czy niepełnosprawnym. Poza tym to też kwestia estetyki.
A że są pilniejsze sprawy to wiadomo. Były, są i będą. Nikomu się nie dogodzi.
są podjazdy dla wózków, a te 8 schodków to naprawdę nie 10. piętro...

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 19:48
autor: gawronik13kalisz
Dokładnie nie ma co porównywać, bo na 10 piętro zazwyczaj dowiezie nas winda i się nie natrudzimy tak jak tu :wink:
Matki z wózkami mają ciężko podjechać tymi "podjazdami" i zjechać żeby dziecko nie wypadło :lol: nie mówiąc o osobie niepełnosprawnej na wózku która porusza się samotnie bez kogis kto moze ją wepchnąć. Everest dosłownie.
Widziałem kiedyś młodą kobietę jak próbowała wjechać a raczej wspiąć się po podjeździe na wózku wciągając się po poręczach. Sama nigdy nie dałaby rady

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 20:52
autor: K-man
I co z tego, że to nie 10 piętro? To paskudztwo utrudnia życie jak wiele rzeczy powstałych za komuny. Na dodatek szpeci ten obszar. Betonka poszła to i czas na to brzydactwo.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 30 mar 2017, o 20:55
autor: satori
A nie można rozebrać połowy podestu? Kowalskiemu zostawić jego część otoczoną schodami i już. Jak chce cały to niech od miasta odkupi.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 10 maja 2017, o 20:48
autor: Cristof
Niektóre inwestycje w Kaliszu nie mają szczęścia. Obiecywana już wiele miesięcy temu rozbiórka chodnika - podium na placu Jana Pawła II nie może dojść do skutku. Niedawno kolejny raz w tej sprawie interweniował radny Roman Piotrowski.
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/in ... id,tm.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2021, o 10:32
autor: Cristof
Podest przylegający do byłego domu towarowego zostanie, ale tuz przy będzie przebiegał dodatkowy chodnik na poziomie jezdni.
A.W.
https://zyciekalisza.pl/artykul/plac-ki ... ym/1154930

To chyba primaaprilisowy żart. Skoro zwracamy wszędzie uwagę na wątki historyczne to tego g-na nie było tam. Powstało ok 1980r. Dziś we władzach Miasta nie ma nikogo z jajami aby to zlikwidować. Różne bzdurne argumenty za pozostawieniem tego są śmieszne.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2021, o 11:40
autor: ANewDay
Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podest jest świetny szczególnie dzięki stolikom z Dolce Vita i to naprawdę przyjemne miejsce. I od zawsze mówiłem, że znajdzie się miejsce na przejście wokół na poziomie jezdni!!!!!!

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2021, o 12:02
autor: K-man
Żadne super. Przecież stoliki mogłyby stać na szerokim chodniku. Sapiński miał chociaż odwagę usunąć te podest spod ratusza, a obecny prezydent nikogo chyba ne chce urazić.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2021, o 12:28
autor: jasiek20
K-man pisze:
29 mar 2021, o 12:02
Żadne super. Przecież stoliki mogłyby stać na szerokim chodniku. Sapiński miał chociaż odwagę usunąć te podest spod ratusza, a obecny prezydent nikogo chyba ne chce urazić.
To raczej nie chodzi o urażenie tylko o to, że podest przylega do prywatnej kamienicy więc to są kwestie prawne. Miasto nie może inwestować kasy we własność prywatną. Właściciel powinien wystąpić do miasta o kasę przyznawaną na remonty kamienic. Może po prostu nie chce.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 29 mar 2021, o 13:30
autor: kaliszanin2
Ten grzmot bardzo szpeci okolicę. Może miasto powinno poinformować właściciela budynku o możliwości otrzymania dotacji na zrobienie porządku.

Re: Rozbiórka podestu przy dawnym Domu Towarowym.

: 27 lut 2024, o 19:41
autor: Cristof
Niedługo sprawa podestu sama się rozwiąże. Okalający go murek grozi przewróceniem. Gorzej jak komuś stanie się jakaś krzywda.
Co robią służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. One zainteresują się tym po fakcie katastrofy budowlanej..