Rewitalizacja Piskorzewskiej

Już niedługo zobaczymy w Kaliszu...
Awatar użytkownika
M.B.
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 82
Rejestracja: 17 wrz 2016, o 03:43
Lokalizacja: Kalisz

Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: M.B. » 10 kwie 2017, o 07:20

W związku z planowanymi działaniami na ulicy Piskorzewskiej chciałbym aby miały one modelowy charakter

Maciej Błachowicz Kalisz, 5 IV 2017


WUOZ w Poznaniu
Szanowna Pani Beata Matusiak
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Ulica Piskorzewska na odcinku od między ulicami Parczewskiego i Garbarską jest jedynym zachowanym fragmentem centrum Kalisza sprzed zniszczenia miasta w 1914 roku. Analiza źródeł ikonograficznych i stylu wskazuje, że kamieniczki nr 4, 8, 10 pochodzą sprzed 1850 roku. Kamienica nr 14 pochodzi z pocz. XX w. Są domy nr 4, 8, 10 jednymi z najstarszych zachowanych budynków na terenie tzw. miasta lokacyjnego. Wartość historyczną wzmacnia fakt, że znajdują się one na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Są więc ważną, historyczną pamiątką po wymordowanej społeczności. Wg mojej wiedzy wycieczki z Izraela z dużym zaciekawieniem oglądają dawną dzielnicę żydowską jako świadectwo życia Żydów ortodoksyjnych w przedwojennej Polsce.
Takie wartościowe obiekty (w szczególności nr 4, 8, 10) powinny już dawno figurować w rejestrze zabytków a to, że nie figurują jest jak Pani wie wynikiem nienajlepszych zmian w polskim prawie o opiece i ochronie nad zabytkami uzależniających wpis od woli właściciela.
Ze względu na wartość tych obiektów proszę o jak najpełniejsze zastosowanie możliwości prawnych wynikających z tego, ze budynki te są częścią wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego - w tym w odniesieniu do elewacji od podwórza, (np. odsłonięciu wartościowych a zamurowanych elementów). Ocieplanie nawet od podwórza styropianem tak wartościowych obiektów jest po prostu niegodne. Dlatego też proszę rekomendowanie innego ocieplenia budynków np od wewnątrz płytami termicznymi 16 cm.
Będę starał się przekonać samorząd aby obiekty były potraktowane jak obiekty zabytkowe a więc najpierw powstał specjalistyczny program konserwacji – renowacji elewacji tych kamieniczek a prace te były wykonane przez osoby spełniające wymogi dla prac przy obiektach wpisanych do rejestru.
Jednocześnie mieszkańcy takich obiektów nie powinni ponosić konsekwencji mieszkania w zabytku dlatego też będę namawiał władze Kalisza do gruntownego remontu dachu i wnętrza np. osuszenia piwnic, naprawy wszelkiego rodzaju sieci, stolarki – taki remont wnętrza będzie jak myślę wystarczającą rekompensatą za czas oczekiwania na prace przy elewacji.
Mam nadzieję, że wspólne działania nie tylko przyniosą maksymalne zachowanie substancji zabytkowej ale też przyczynią się do podniesienia jakości remontów.

Z poważaniem

Awatar użytkownika
M.B.
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 82
Rejestracja: 17 wrz 2016, o 03:43
Lokalizacja: Kalisz

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: M.B. » 10 kwie 2017, o 07:21

Notatka służbowa
spisana na okoliczność wizji lokalnej dokonanej dnia 17.03.2017roku w sprawie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Piskorzewskiej 14 oraz w związku z planowanym wykonaniem elewacji budynków przy ulicy Piskorzewskiej 4, 8, 10.
Komisja w składzie:
1. Maciej Błachowicz - historyk, badacz zabytków Kalisza
2. Mateusz Halak - przedstawiciel WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
2. Ryszard Popławski - st. inspektor Działu Remontów i Inwestycji MZBM

podczas wizji stwierdziła:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Piskorzewskiej 14 zlokalizowany jest
na jednej z najstarszych ulic Kalisza. W roku bieżącym przewidziano wykonanie remontu elewacji, dachu oraz klatek schodowych. Podczas spotkania omówiono zakres przewidzianych do wykonania prac oraz wstępne wytyczne dotyczące ich zakresu ze strony
p. Macieja Błachowicza oraz p. Mateusza Halaka.
Elewacja frontowa:
Remont elewacji polegać będzie na odtworzeniu tynków wraz z malaturą oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (z uwagi na zabytkowy charakter elewacji brak możliwości wykonania docieplenia od strony zewnętrznej). Pan Maciej Błachowicz zaznacza, że uważa tę technologię za szkodliwą dla obiektów zabytkowych i uważa, że powinno się stosować inne metody ocieplania budynków np. wewnętrzne. Pan Maciej Błachowicz zaznacza, że jego zdaniem działania powinny zaczynać się od remontów wewnętrznych wg potrzeb budynków np. osuszania zawilgoconych piwnic.
Pan Mateusz Halak wraz z panem Maciejem Błachowiczem wnieśli o zachowanie pierwotnej stolarki okiennej (4 okna) na parterze budynku z prawej strony od wejścia na klatkę. Stolarkę (tzw. okna skrzynkowe) należy zachować w całości (łącznie z klamkami) o ile nie jest mocno zniszczona. Okna te należy poddać restauracji i uszczelnieniu wg współczesnych metod konserwatorskich i zabezpieczających przed uciekaniem ciepła. Jeśli jakieś fragmenty będą zbyt zniszczone aby poddać je restauracji można po ocenie specjalisty wymienić te elementy na nowe wzorowane na starych. Pan Maciej Błachowicz zaznaczył, że jest to postępowanie doradzane przez specjalistę w sprawach stolarki okiennej prof. Tajchmana z Torunia. Należy zachować zawiasy w bramie przejazdowej jak i zachowane elementy bramy, które należy przeszklić. Ponadto należy postarać się o odrestaurowanie i zachowanie metalowego elementu przyłącza energetycznego zlokalizowanego na ścianie frontowej uzupełniając je o części porcelanowe pozyskane z tylnej elewacji budynku. Przyłącze należy dopasować kolorystycznie do budynku np. poprzez galwanizację. Zachować istniejące barierki balkonowe.
Pan Maciej Błachowicz wnosi również o wprowadzenie barierek w dolnej części okien w celu możliwości wykonania kwietników zaokiennych oraz wykonanie metalowych uchwytów na korytka na balkonach.
Kolorystyka elewacji zostanie uzgodniona z WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przez projektanta elewacji. Pan Maciej Błachowicz zwrócił uwagę, że tynki powinny być bezwględnie gładkie a kolorystyka powinna składać się z różnych odcieni bieli.
Wg M. Błachowicza dobrym wzorem są tynki i kolorystyka zastosowane w budynku ratusza. W przypadku cokołu w dolnej partii należy wykonać tynk wg istniejącego stanu.
Elewacja tylna, boczna wraz z oficyną :
Remont elewacji tylnej, bocznej wraz z oficyną polegać będzie na skuciu tynków i wykonaniu termomodernizacji poprzez docieplenie ściany w systemie lekkim mokrym oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Pan Maciej Błachowicz zaznacza, że uważa tę technologię za szkodliwą dla obiektów zabytkowych i uważa, że powinno się stosować inne metody ocieplania budynków. Pan Maciej Błachowicz zaznacza, że zamierza w przyszłości wystąpić z zapytaniem o tę sprawę do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Pan Mateusz Halak wraz z panem Maciejem Błachowiczem wnieśli o zachowanie tzw. „świadka historii” w postaci ściany szczytowej klatki schodowej oficyny poprzez oczyszczenie do warstwy ceglanej elewacji, oczyszczeniu cegieł i jej zabezpieczeniu. Pan Maciej Błachowicz wnosi o rekonstrukcję wszystkich zakrytych gzymsów, opasek i cech charakterystycznych elewacji sprzed ocieplenia w tym okienek od strychu. Pan Maciej Błachowicz wnosi o niezakrywanie styropianem metalowych kutych kotw spinających (w kształcie litery X) i wykonanie w tym miejscu otynkowanych blend. Kotwy należy wyeksponować poprzez ich pomalowanie farbą uzgodniona z WUOZ i kontrastującą ze ścianą elewacji. Maciej Błachowicz i Mateusz Halak wnoszą również o pozostawienie bez żadnych działań remontowych kamiennego muru Maciej Błachowicz wnosi o przeniesienie kamiennej nawierzchni wjazdowej (tzw. kocich łbów) i wyeksponowanie jej w miejscu gdzie nie poruszają się ludzie – np. pod oknami. Podobnie Pan Maciej Błachowicz wnosi o ponowne wykorzystanie nawierzchni płyt betonowych z kamieniami. Płyty te po oczyszczeniu i umyciu powinny być umieszczone w miejscach gdzie nie poruszają się ludzie.
Pan Maciej Błachowicz wnosi również o zachowanie pierwotnej zieleni niskopiennej i uporządkowanie całego terenu wokół wysepek zieleni. Jednocześnie zaznacza, że powinny zostać przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie urządzenia podwórka. Pan Maciej Błachowicz zaznacza, że remont nie jest rewitalizacją w związku z tym należy przeprowadzić działania społeczne tzw. miękkie. Kolorystyka elewacji zostanie uzgodniona z WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przez projektanta elewacji na etapie wykonania projektu. Pan Maciej Błachowicz dopuszcza bardziej indywidualne opracowanie kolorystyki tej elewacji (np. w formie muralu) o ile zgodę wyrazi WUOZ

Awatar użytkownika
M.B.
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 82
Rejestracja: 17 wrz 2016, o 03:43
Lokalizacja: Kalisz

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: M.B. » 10 kwie 2017, o 07:22

UWAGI:

Pan Maciej Błachowicz podniósł ponadto kwestię remontu elewacji budynków przy ulicy Piskorzewskiej 4,8,10 kategorycznie wnosząc o niepodejmowanie typowego remontu elewacji. Pan Maciej Błachowicz wnosi o to aby prace rozpoczęły się od remontu wewnętrznego, po określeniu potrzeb remontowych np. osuszenia piwnic, naprawy konstrukcji dachowej, wymiany starych instalacji. Pan Maciej Błachowicz zaznaczył, że mieszkańcy takich obiektów nie powinni ponosić konsekwencji mieszkania w zabytku tak więc gruntowny remont wnętrza zgodny z potrzebami budynku i jego lokatorów musi być rekompensatą za czas oczekiwania na prace przy elewacji. Jednocześnie proponuje aby w sprawach klatki schodowej głownie stolarki radzić się również p. Haliny Marcinkowej (przedstawiciela gminy żydowskiej), która wskaże co należy zachować np. ślady po mezuzach. Kolorystyka oryginalnej stolarki powinna być uzgodniona z WUOZ w Kaliszu. Pan Maciej Błachowicz zaznaczył również, że nie rozumie i nie zgadza się z polityką MZBM –u, która jego zdaniem polega na remontach elewacji a nie gruntownych remontach. Pan Maciej Błachowicz stwierdził, że ulica Piskorzewska na odcinku od między ulicami Parczewskiego i Garbarską jest jedynym tak dobrze zachowanym fragmentem centrum Kalisza sprzed zniszczenia miasta w 1914 roku. Analiza źródeł ikonograficznych i stylu wskazuje, że kamieniczki nr 4, 8, 10 pochodzą sprzed 1850 roku. Kamienica nr 14 pochodzi z pocz. XX w. Są więc jednymi z najstarszych zachowanych budynków na terenie tzw. miasta lokacyjnego. Wartość historyczną wzmacnia fakt, że znajdują się one na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Są więc ważną, historyczną pamiątką po wymordowanej społeczności. Maciej Błachowicz podkreślił, że takie wartościowe obiekty powinny już dawno figurować w rejestrze zabytków. Pan Maciej Błachowicz zaznaczył, że jego zdaniem działania nie uwzględniające ich ważnego zabytkowego charakteru mogą zakończyć się ogólnopolskim skandalem. Rekomenduje on jednocześnie przeprowadzenie dokładnego audytu energetycznego oraz zastosowanie innej formy ocieplenia niż ocieplenie zewnętrzne. Pan Maciej Błachowicz wnioskuje, że aby w kwestii tych budynków i całej ulicy Piskorzewskiej powołać na doradcę pana Arkadiusza Bogusławskiego z Łodzi (specjalistę w dziedzinie rewitalizacji) znanego z rewitalizacji Księżego Młyna. Stosuje on odmienne metody ocieplania budynków. W przypadku wszystkich elewacji (od ulicy, od podwórza bocznych) oraz całej bryły budynków i muru wjazdowego należy stworzyć program działań konserwatorskich. Program powinien być wykonany przez specjalistę tak jak przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Pan Maciej Błachowicz zapytał Mateusza Halaka czy jest prawo zakazujące takich działań. M. Halak odpowiedział, że nie i WUOZ w Kaliszu nie widzi przeszkód aby stworzono taki programu. Program zdaniem Macieja Błachowicza powinien zakładać również badania architektoniczne celem odkrycia elementów zamurowanych. Przy wyłanianiu twórcy programu nie powinno się kierować jedynie kryterium cenowym ale również np. doświadczenie konserwatorskie, udział w podobnych realizacjach. Maciej Błachowicz stwierdził, że inne kryteria będzie można ustalać jeśli będzie wola zastosowania się do tej wskazówki. Jednocześnie działania konserwatorskie powinny być wykonywane przez specjalistów z odpowiednich zakresów podobnie jak w przypadku obiektów zabytkowych. Pan Maciej Błachowicz nie wyobraża sobie aby po podaniu informacji o planach remontowych na Piskorzewskiej wycofano się z tych działań należy jedynie rozpocząć rozmowy z mieszkańcami i poinformować o tym, że prace chce się wykonać dużo staranniej i w połączeniu z działaniami rewitalizacyjnymi, stąd przewiduje się pewna zwłokę w remoncie elewacji. Maciej Błachowicz zaznaczył, że w ramach prac należy przeprowadzić działania społeczne tzw., działania miękkie w tym konsultacje społeczne. Działania na ul Piskorzewskiej jego zdaniem powinny mieć charakter rewitalizacji, w której remonty, renowacje, konserwacje są tylko jednym z elementów procesu rewitalizacyjnego zgodnie z zasadą, że remont to nie rewitalizacja. Jednocześnie zaznaczył, że MZBM nie powinien być zdziwiony gdyż o wartości ulicy Piskorzewskiej oraz potrzebie odmiennego podejścia i całościowej rewitalizacji mówił od dwóch lat nie tylko on ale również specjalista ds. rewitalizacji Krzysztof Ziental. Ten ostatni podnosił również kwestię finansową tego przedsięwzięcia. M. Błachowicz do pisma dołączył kopię swojego pisma do WUOZ delegatura w Kaliszu dla informacji MZBM-u.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4786
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: jasiek20 » 14 kwie 2017, o 16:23

Modernizacja ulicy
Piskorzewskiej
Miasto
Kalisz/MZDiK 2018-2019
Utworzenie woonerfu we fragmencie ulicy od ul. A. Parczewskiego do
ul. Garbarskiej oraz utworzenie deptaka we fragmencie ulicy od ul.
Garbarskiej do Głównego Rynku. W ramach tego działania zostanie
wymieniona nawierzchnia, utworzony parklet, zlokalizowana zostanie
mała architektura.

Piskorzewska -wartość 1.000.000,00
Finansowanie: Miasto Kalisz,
WRPO2014+

Cel:
- poprawa jakości
przestrzeni publicznej;
- poprawa bezpieczeństwa
i komfortu użytkowników.
- długość ulicy
objętej
działaniem
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4786
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kamienice

Post autor: jasiek20 » 21 mar 2018, o 11:36

Na Piskorzewskiej widziałbym stworzenie parkletów.

Coś w ten deseń:
Obrazek

Obrazek

Obrazek

co sądzicie?
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 6628
Rejestracja: 4 lis 2009, o 17:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: gawronik13kalisz » 21 mar 2018, o 13:51

Wyżej wymieniono tego typu działanie w planach.
Pomysł ciekawy- dopuściłbym tu do możliwości projektowania studentów z WPA UAM by mogli się wykazać i stworzyć coś niepowtarzalnego :D
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
ochotnik
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1832
Rejestracja: 5 sie 2009, o 17:08
GG: 9270210
Lokalizacja: Śródmieście I
Kontakt:

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: ochotnik » 21 mar 2018, o 14:07

Nawet ładne, tylko rzadko kiedy bierze się po uwagę trwałość takich desek. Po pewnym czasie wypaczają się, lakier się łuszczy i wszystko zaczyna brzydko wyglądać po stosunkowo krótkim czasie, nawet pomimo dbania.

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9211
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: K-man » 21 mar 2018, o 18:02

W tej dzielnicy to by nie przetrwało długo :(
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
ochotnik
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1832
Rejestracja: 5 sie 2009, o 17:08
GG: 9270210
Lokalizacja: Śródmieście I
Kontakt:

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: ochotnik » 21 mar 2018, o 18:07

Jak nie masz pojęcia to nie pisz takich głupot. Tu bardziej chodzi o to, że wiele materiałów nie jest w stanie przetrwać zmiennych warunków atmosferycznych i to przez nie szybko niszczeje. Dochodzi do tego sypanie ulic i chodników solą, co dodatkowo wzmaga niszczenie się wielu alimentów, co widać na przykładzie nowych wiat, które po około roku i pierwszej zimie, tuż przy ziemi mają -paskudny osad i wyglądają bardzo źle, co dodatkowo potęgowane jest ich niemycie.

Takie drewniane elementy małej architektury są dobę w ciepłym, suchym klimacie. W naszym kraju trzeba stosować trwalsze materiały.

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9211
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: K-man » 21 mar 2018, o 18:35

To ty nie pisz głupot. Chyba nie pamiętasz jak chyba rok czy dwa lata temu w tym miejscu zrobione jakieś ozdobne skrzynki chyba z kwiatami. Nie jestem pewien. Wiem jedno nie przetrwały zbyt długo. I często jestem w tej okolicy. I wiem ze warunki atmosferyczne są mniej niebezpieczne niż pijani idioci. A ich w tym miejscu nie brakuje.
https://www.google.pl/maps/@51.7641174, ... 312!8i6656
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 6628
Rejestracja: 4 lis 2009, o 17:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: gawronik13kalisz » 21 mar 2018, o 18:42

No trochę się pomyliłeś, były tuż obok :P
https://www.google.pl/maps/@51.764201,1 ... 312!8i6656

Na początku fajnie to wyglądało, idea była taka, żeby ludzie się przy tym integrowali (?) i wspólnie dbali o roślinki, mini ogródek. Ale chyba nikt poza nocnymi przechodniami za bardzo się za to nie brał
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9211
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: K-man » 21 mar 2018, o 19:25

Ostatnim zdaniem mnie rozwaliłeś Gawronik13 :) hahah
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
Cristof
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2142
Rejestracja: 7 wrz 2013, o 20:42

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: Cristof » 21 mar 2018, o 19:47

Nikt nie zauważył takiego szczegółu że ta uliczka jest bardzo wąska, na szerokość jednego pojazdu. Ruch kołowy można ograniczyć ale przejazd dla służb musi być. Śmieciarki czy pojazdy strażackie są raczej duże.

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4786
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: jasiek20 » 9 paź 2018, o 15:20

Woonerf na Piskorzewskiej
Załączniki
pissss.jpg
pissss.jpg (101.76 KiB) Przejrzano 317 razy
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Pawel
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2758
Rejestracja: 13 kwie 2006, o 21:48

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: Pawel » 9 paź 2018, o 16:21

A czym to się różni od normalnej ulicy ?Brakiem krawężników i skrzynkami z zielenią ?Wielki smutek bije z tych wizualizacji.

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4786
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Rewitalizacja Piskorzewskiej

Post autor: jasiek20 » 9 paź 2018, o 16:30

Pawel pisze:
9 paź 2018, o 16:21
A czym to się różni od normalnej ulicy ?Brakiem krawężników i skrzynkami z zielenią ?Wielki smutek bije z tych wizualizacji.
Coś w ten deseń- "rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej".

Jednak w Łodzi mają kilka naprawdę pięknych woonerfów.
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

ODPOWIEDZ